Renovatie voor sanitair Ontmoetingscentrum

Algemeen Wieze

Het sanitair van het Ontmoetingscentrum van Wieze zal worden gerenoveerd. Het dossier loopt al jaren.

De sanitaire ruimte van het Ontmoetingscentrum in de Schoolstraat krijgt een stevige opfrisbeurt. De renovatie werd al in 2016 goedgekeurd en al twee keer was er een aanbesteding. Toch werden de werken nooit gegund omwille van de hoge kostprijs. Alles samen zou de vernieuwing van toiletten en het andere sanitair 75.000 euro bedragen. Ondertussen werd het dossier aangepast en is ook de aanleg van een regenwaterput erin opgenomen en kan de realisatie van het dossier doorgang vinden.