Oppositiepartij SP.A wil Oude Vest volledig autovrij

Dendermonde Politiek

De herinrichting van de Oude Vest beroert de gemoederen. De stad maakte de plannen bekend rond het winkelhart, het is één van de 10 grote werven uit de meerjarenplanning. Er zal niet meer bovengronds geparkeerd kunnen worden en de auto is eerder ‘gast’ in de staat. Maar bij oppositiepartij SP.A willen ze meer. Ze willen ‘t Vestje volledig autovrij.

“We pleiten voor een autovrij gebied op ’t Vestje vanaf de toekomstige publieke parking onder de voormalige Abdijschool tot aan de bestaande rotonde met de Brusselsestraat”, zegt Niels Tas (SP.A). “Uiteraard zullen bewoners steeds hun woning kunnen bereiken en dient een periode afgebakend te worden voor de toelevering van de handelszaken. Bijkomend dienen er parkeerplaatsen te komen voor personen met een beperking. We schuiven het idee van een winkelerf naar voor waarbij auto’s voetgangers en fietsers niet in gevaar mogen brengen. Bijkomend pleiten we opnieuw voor een grote fietszone in de binnenstad. Dat alles zal het shoppen én de leefbaarheid van de binnenstad ten goede komen.”

De oppositiepartij vind het jammer dat bij het begin van een brede inspraakronde het College van Burgemeester en Schepenen besliste dat er geen autovrij deelgebied zal komen. “Het gebrek aan durf en ambitie van deze CD&V-N-VA-ploeg komt ook nu in het voorontwerp van de Oude Vest tot uiting”, vindt Tas. “De inplanting van de publieke parking onder de voormalige Abdijschool heeft een gigantische impact. Maar zelfs dan nog durft het schepencollege het resterende deel van de Oude Vest niet verkeersvrij te maken. Het College van Burgemeester en Schepenen heeft geen complete mobiliteitsvisie over het stadscentrum van morgen. We vragen ook aandacht voor permanent water op de Oude Vest, toegankelijke publieke toiletten, plaats voor gezellige terrassen, kwalitatieve en voldoende fietsstallingen met op drukke dagen bewaking en de aanleg van een evenementenplein aan het begin van ’t Vestje.”