Goedgekeurd klimaatplan in voege

Algemeen Buggenhout

In 2019 besliste de gemeenteraad van Buggenhout om het Burgemeestersconvenant mee te ondertekenen. Het daaraan gekoppelde klimaatplan is nu in voege.

Het Burgemeestersconvenant houdt in dat de gemeente de CO2-uitstoot moest bepalen, een klimaatplan opstellen, de nodige budgetten voorzien en het actieplan daaromtrent opvolgen. “De nulmeting en het klimaatplan werden opgemaakt in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen en de studiebureaus Zero Emission Solutions en Sumaqua”, zegt schepen van Klimaat Geert Hermans (CD&V). “Het is een lijvig document van 168 pagina’s, waar ook een inspraakproces aan voorafgegaan is. Alle doelgroepen zijn bevraagd, alle diensten betrokken en via de ‘klimaattafel’ ook de inwoners. Het plan bestaat uit twee delen, tegen 2030 willen we een reductie van 40 procent CO2 ten opzichte van het referentiejaar 2011. Hoe we dat willen doen staat in een deel en in het andere staat hoe we ons grondgebied willen voorbereiden op eventuele gevolgen van de opwarming zoals wateroverlast, droogte en hittestress. Pas als iedereen meewerkt kunnen we slagen in dit opzet en de Europese doelstellingen behalen.”

Het plan werd unaniem goedgekeurd. De schepen liet ook weten dat er nog extra bos bijkomt. “Het volgende perceel dat we gaan bebossen is er eentje in de Sportveldstraat, aan de rand van de spoorweg. Het is eigendom van het OCMW. Er zijn er ook nog andere, die worden stelstelmatig van bomen voorzien. We willen minstens één perceel per jaar bebossen.”