WEEKEND | Pier Tielens van de Fietsersbond wil Dendermonde nog veel veiliger zien voor de fietsers

Dendermonde Weekendbabbel

Regelmatig komt de Fietsersbond in het nieuws. Pier Tielens is de voorzitter, de voorman. Twee dossiers lagen hem de voorbije tijd een beetje op de lever. Zo vindt hij dat de Oude Vest in het winkelhart van Dendermonde best grotendeels autovrij wordt in de toekomst. En deze week merkte hij op in naam van de belangenvermenging dat er aan de plannen rond de herinrichting van het kruispunt Mechelse Poort toch wel wat schort.

“In 2022 wordt het drukke kruispunt van de Mechelse Poort grondig aangepakt. De herinrichting, zo benadrukt het stadsbestuur en het Vlaams Gewest, moet de veiligheid van de zachte weggebruiker bevorderen. Maar wij hebben ernstige bedenkingen bij de invulling van de plannen. Het is duidelijk dat de eerste doelstelling vooral een betere doorstroming is van auto’s en vrachtwagens. Bovengronds wordt geen enkele fietser of voetganger meer toegelaten. Deze maatregel, samen met nieuw aan te leggen afslagstroken zonder verkeerslichten,  de zogenaamde bypasses, moeten ervoor zorgen dat de files verminderen. Fietsers en voetgangers moeten voortaan ondergronds via 3 tunnels, samen goed voor een lengte van 135 meter en bijkomend nog een paar 100 meter toeleidend fietspad”, zegt Pier Tielens.

“Rij je eens mee? Je komt van het station en wil naar Grembergen fietsen. Op het eind van de Leopoldlaan moet je voor de lichten een tunnel in naar de overkant. Daar ga je opnieuw een tunnel in onder de Noordlaan richting De Bruynkaai. Vandaar rij je naar een derde tunnel onder de Scheldebrug. Eens uit de tunnel moet je richting Mechelse Steenweg om uit te komen net voor de spoorwegbrug tegenover de Blauwe Steen. Daar ga je het fietspad op richting Grembergen en kan je uiteindelijk beginnen aan de steile klim over de Scheldebrug. De verschillende extra hellingen, sommige behoorlijk steil, moet je er maar bijnemen.  Comfortabel is anders. Die grote omleiding zouden fietsers nog een flink stuk kunnen inkorten door van het fietspad op de Scheldebrug, kant Appels, een tweerichtingsfietspad te maken”, vindt Pier. “Een voorstel van de Fietsersbond en het vorige schepencollege uit 2015 dat overeengekomen was met het Vlaams Gewest. Intussen is dat plan eind vorig jaar in alle stilte geschrapt. We kunnen dat niet aanvaarden. Ook de kwaliteitsmanager voor het hele project benadrukt de noodzaak van een tweerichtingsfietspad op de Scheldebrug om gunstig advies te geven.”

De Fietsersbond zal een bezwaarschrift indienen tegen de plannen voor de Mechelse Poort. “Op diverse plaatsen in Vlaanderen zijn op die manier al plannen aangepast. Een plan met een kostprijs van 13 miljoen euro kan en moet beter.” Ook is de Fietsersbond van plan om de komende maanden verder actie te voeren. Eerder liet de organisatie zich horen tegen wat de stad mogelijk wil verwezenlijken in winkelstraat Oude Vest. “In opdracht van het stadsbestuur heeft een studiebureau onlangs de eerste schetsen gepresenteerd over hoe de Oude Vest er in 2023 zou kunnen uitzien”, verduidelijkt Pier Tielens. “Het college van burgemeester en schepenen  kiest voor een scenario waarbij het autoverkeer vanuit de Brusselsestraat doorheen de Oude Vest rijdt tot aan de geplande ondergrondse parking onder het Hof Van Saeys. Vanaf daar tot aan de Leopoldlaan zou het autoverkeer in 2 richtingen blijven circuleren. Alvast het schuinparkeren lijkt te verdwijnen. Iets wat we al vragen sedert 2013. Dat is positief. Gedaan met het gevaarlijke fietsen op de Oude Vest. Maar daar blijft het ook bij. Deze plannen gaan duidelijk de verkeerde richting uit. Als auto’s over de hele lengte van het Vestje kunnen rijden, blijven die zorgen voor drukte en een onaangename omgeving. Precies wat een heringerichte Oude Vest initieel moest tegengaan. Het doorgaand verkeer moet volgens de Fietsersbond beperkt blijven tot fietsverkeer.”

Een volledig autovrije Oude Vest kan moeilijk, dat beseft ook de voorzitter van de Dendermondse afdeling van de Fietsersbond. “Het eerste deel, de noordelijke kant aan de Leopoldlaan, is de toegang tot de parking Mechelse Poort en iets verder die van Delhaize en Colruyt. Maar bij het binnenrijden van de Oude Vest vragen we dat de auto meteen al geen fietser meer mag voorbij steken. Op die manier wordt de hele Oude Vest meteen een fietsstraat. En waarom dat niet meteen toepassen voor alle straten rondom zodat de hele binnenstad meteen fietszone wordt? Van zone 30 naar fietszone is een kleine stap om te realiseren, maar met een gigantisch resultaat in verkeersveiligheid voor de fietser. Ook blijven wij het intriest vinden dat het stadsbestuur beslist heeft om een ondergrondse parking aan te leggen onder het geplande Hof van Saeys, zo ongeveer in het midden van de Oude Vest. Koning auto blijft zo naar het winkelhart gezogen worden in plaats van maximaal ruimte te scheppen voor een aangenaam woon-, wandel- en winkelklimaat. Maar het allerergste, volgens de voorliggende plannen, is dat auto’s nog steeds van de Brusselsestraat de Oude Vest kunnen inrijden. Wij voorspellen dat dit tot blijvend druk autoverkeer zal blijven leiden en het beoogde resultaat van de investering zwaar kan hypothekeren. De mooiste en meest succesrijke wandel- en winkelbuurten in binnen- en buitenland zijn net die waar de auto geen plaats meer heeft, waar water en groen en terrassen zonder uitlaatgassen zorgen voor een gevoel van rust en ontspanning.”