Vrijetijdsactiviteiten voor min 13-jarigen opnieuw toegelaten vanaf zaterdag

Algemeen Dendermonde

Vanaf zaterdag kunnen de vrijetijdsactiviteiten voor min 13-jarigen in Dendermonde opnieuw plaatsvinden. De sportkampen in de krokusvakantie gaan ook door zoals voorzien. In bubbels van 25.

“Vorige week stelden we een sterke stijging vast van het aantal coronabesmettingen bij kinderen uit het basisonderwijs. Hierdoor namen we in overleg met de scholen, de CLB-artsen en de Eerstelijnszone Dender een aantal extra maatregelen. Zo zijn onder meer alle Dendermondse basisscholen overgeschakeld op code rood en moeten alle verenigingen en clubs hun fysieke activiteiten verplicht stopzetten voor min 13-jarigen tot en met vrijdag 12 februari”, zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V). “Dankzij deze nauwgezette opvolging en kordate aanpak hebben we een verdere stijging van het aantal coronabesmettingen bij kinderen uit het basisonderwijs kunnen voorkomen. Door deze indijking hebben we de opnieuw meer grip op de cijfers bij min 13-jarigen en zien we deze opnieuw gunstig evolueren.”

Vanaf zaterdag 13 februari mogen verenigingen en clubs – met respect voor de coronamaatregelen –  opnieuw fysieke activiteiten aanbieden voor kinderen uit het basisonderwijs. “Kinderen moeten zich beperken tot één activiteit per week, om fysieke contacten tussen wisselende groepen van kinderen maximaal te beperken. Daarnaast wordt het sterk aangeraden om de hobby’s effectief te beperken tot één activiteit per kind of jongere. We hebben er alle vertrouwen in dat onze clubs en verenigingen dit strikt aanhouden. Het is in deze periode absoluut essentieel om besmettingen over groepen heen te beperken. Recente voorbeelden met besmettingen in Dendermondse scholen tonen aan dat het risico op besmetting en overdracht ook bij jonge leeftijdscategorieën zeer reëel is. Wisselende hobby’s zijn op dit moment absoluut geen goed idee”, alsnog de burgemeester.

Ook de activiteiten die gepland staan in de krokusvakantie, kunnen met respect voor de coronamaatregelen plaatsvinden. “Door het nemen van deze beslissing willen we vermijden dat ouders zeer last minute op zoek moeten naar alternatieve opvang voor hun kind(eren), waardoor we het risico lopen dat kinderen door de grootouders worden opgevangen. Volgens de federale maatregelen mogen deze activiteiten doorgaan met max. 25 kinderen of jongeren, exclusief begeleider. Als activiteiten over meerdere dagen gespreid worden, moeten kinderen en jongeren steeds in dezelfde groep zitten.”