Corona-afdeling Molenkouter waarschijnlijk volgende week opgedoekt

Algemeen Wichelen

Donderdag kregen personeel, vrijwilligers en nog een aantal bewoners van woon-zorgcentrum Molenkouter in Wichelen hun tweede coronaprik. De corona-afdeling kan er bijna gesloten worden.

“Na de vaccinatie dienen we nog een tijdje de coronamaatregelen op te volgen. Eerst dienen nog meer mensen gevaccineerd te worden opdat we beschermd zijn tegen het virus”, zeggen ze in het Woonzorghuis. “Concreet betekent dit dat je ook na de vaccinatie je contacten moet beperken en de bezoekregeling nog niet meteen kan veranderen. Van zodra het kan zullen ook vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid de bezoekregels versoepeld worden. De vaccinatie van bewoners, collega’s en vrijwilligers is al een grote stap in die richting.”

De cohorte op de beschermde afdeling wordt intussen stilaan afgebouwd. “Maandag konden 11 bewoners terugkeren naar hun kamer, vrijdag werden opnieuw 3 bewoners verhuisd. Volgende week vrijdag wordt de cohorte dan volledig stopgezet. Vanaf zaterdag 20 februari is er  ook terug bezoek mogelijk. Voor de andere afdelingen blijft de bezoekregeling verder doorgaan. Op 25 februari zal er opnieuw een algemeen testmoment plaatsvinden. Hierbij zullen zowel bewoners, collega’s en frequent ingezette vrijwilligers getest worden. Indien alle testresultaten negatief zijn en er geen nieuwe besmettingen aan het licht komen zal dit ook het laatste algemeen testmoment zijn. Nadat alle resultaten gekend zijn, staat er op 2 maart een nieuw overleg met de crisiscel gepland. Hierin zal er besproken worden welke versoepelingen er mogelijk zijn.”

In de loop van volgende week zal er nagegaan worden op welke manier de kapster opnieuw kan opstarten. “Vanuit het Agentschap wordt aangeraden om slechts te werken met één kapster hierdoor zal het voorlopig nog niet mogelijk zijn dat externe kapsters langskomen of bewoners naar hun kapper gaan. Deze week was er opnieuw een algemene testing bij bewoners van het woonzorghuis, de assistentiewoningen, de medewerkers en frequent ingezette vrijwilligers. De resultaten zijn, na lang wachten, gekend en iedereen is negatief. Dit is een heel grote stap in de goede richting.”