Burgerbudget voor projecten rond klimaatuitdagingen

Algemeen Lebbeke

De gemeente Lebbeke heeft elk jaar 5.000 euro veil voor initiatieven rond het klimaat. Het burgerbudget kan aangevraagd worden door iedereen die een project rond het klimaat indient.

Op 21 december 2017 is Lebbeke toegetreden tot het Burgemeestersconvenant. “Daarmee engageert de gemeente zich om de CO2-uitstoot met 40% te reduceren tegen 2030 ten opzichte van 2011. Momenteel rolt de gemeente, met verschillende belanghebbenden, diverse acties uit om de doelstellingen uit het Burgemeestersconvenant te bereiken. Eén daarvan is het burgerbudget. De gemeente wil haar inwoners -al dan niet verzameld in verenigingen- en/of ondernemers financieel ondersteunen om mee te doen. Je kan projecten indienen die de klimaatuitdagingen in de straat, buurt, wijk, vereniging, bedrijf, … helpen aanpakken. Deze projecten moeten een aantoonbare bijdrage leveren aan CO2-reductie en/of oplossingen bieden voor een veranderend klimaat.”

Jaarlijks is een budget van 5.000 euro beschikbaar. Per project wordt maximaal 2500 euro toegekend. “Alle projecten die door onze Lebbeekse inwoners, verenigingen en/of ondernemers worden ingediend zullen beoordeeld worden door een deskundige en onafhankelijke jury én door de inwoners van de gemeente. De best gequoteerde projecten krijgen een burgerbudget om mee aan de slag te gaan. De jury kent 60% van de punten toe, de inwoners 40 %.” Projecten indienen kan vanaf 1 februari tot 31 maart.

 

Beeld (c) Gemeente Lebbeke.