Bernadette Nies (N-VA – Zele Vlakaf) legt eed af in Bijzonder Comité

Algemeen Zele

Op de gemeenteraad van januari legde Bernadette Nies de eed af als raadslid in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD). Ze volgt Michel Meesen op die doorschoof naar de gemeenteraad.

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst is bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie. Zij beslissen dus over het al dan niet toekennen van OCMW-steun. Bernadette Nies licht toe: “Ik werkte tot voor mijn pensionering in de banksector. Ik heb dus de nodige ervaring om dossiers te beoordelen én weet hoe belangrijk het is om discretie aan de dag te leggen. Ik kijk er naar uit om mijn taak op een serieuze manier op te nemen en elk dossier individueel te beoordelen.”

 

Foto (c) N-VA/Zele Vlakaf.