Provinciale steun voor een veranderend winkellandschap

Algemeen Berlare Buggenhout Dendermonde Hamme Lebbeke Wichelen Zele

De coronacrisis zorgt voor grote veranderingen in het winkellandschap. De Provincie Oost-Vlaanderen wil lokale besturen en handelsverenigingen aanmoedigen om hun activiteiten daarop aan te passen en verdeelt daarom 123.211,81 EUR over 19 projecten. De Provincie lanceert ook meteen een tweede subsidieoproep waarvoor besturen en verenigingen een aanvraag kunnen indienen.

Horeca-uitbaters, maar ook sommige lokale handelaars, zijn verplicht de deuren te sluiten of drastisch anders te werk te gaan. Daartegenover staat dat het online shoppen fors is toegenomen en dat boerenmarkten en buurtwinkels (zeker voor voeding) hun populariteit zien stijgen. Dichtbij en online kopen zijn nu meer dan ooit ingeburgerd. “Ondernemers en winkeliers kijken uit naar een volledige heropstart van de lokale economie, maar ondertussen zoeken ze alternatieve en creatieve manieren om hun klanten te bereiken. Zo schakelen ze over op onlineverkoop, bieden ze thuislevering aan en voorzien ze afhaalmomenten. Door het thuiswerk spenderen consumenten meer tijd in de eigen regio en ontdekken ze dat er op een efficiënte manier dichtbij huis kan worden geshopt. Lokaal winkelen is efficiënter en voelt veiliger aan. Lokale handelaars zetten meer dan ooit in op visibiliteit, winkelcomfort en veiligheid”, zegt gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Middenstand.De Provincie Oost-Vlaanderen zet in op het versterken van de Oost-Vlaamse handelskernen. Dat doet ze onder meer aan de hand van subsidies voor lokale besturen en handelsverenigingen die hun activiteiten versneld aanpassen aan de nieuwe realiteit. De deputatie kende een eerste subsidiepakket toe ter waarde van 123.211,81 EUR. Die som wordt verdeeld onder 19 kernversterkende projecten. Zo krijgen 11 lokale besturen een subsidie van minimum 2.646,16 EUR en maximum 10.000 EUR. Daarnaast krijgen ook acht detailhandels-, middenstands- en horecaverenigingen een steunbedrag tussen minimum 2.271,69 EUR en maximum 5.000 EUR.

En daar zijn Berlare met het Berlaarse Boodschappenplatform (10.000 EUR), Dendermonde met thematische vlaggen (10.000 EUR) en Zele met de vintage middenstandsactie rond Jan Praet (6.115.56 EUR) bij. Daarnaast keurt de deputatie 8 van de 17 ingediende projectaanvragen 2021 van de detailhandels-, middenstands- en horecaverenigingen geheel of gedeeltelijk goed. 9240.be uit Zele krijgt 3.468,02 EUR voor de stickeractie, Unizo Zele 4.400 EUR voor hun bijdrage aan dezelfde actie en Unizo Dendermonde 4.962,40 EUR voor 4 videoclips om het winkelcentrum te promoten.

De deputatie besliste om meteen ook een tweede oproep te lanceren. “Het subsidiebedrag van deze bijkomende oproep wordt beperkt tot maximum 2.000 EUR voor de lokale besturen en 1.000 EUR voor de detailhandels-, middenstands- en horecaverenigingen per goedgekeurde projectaanvraag. De gesubsidieerde projecten worden uitgevoerd binnen de 12 maanden na de goedkeuring door de deputatie. De aanvraagprocedure verloopt enkel digitaal via detailhandel@oost-vlaanderen.be. De uiterste datum van indienen van de aanvragen – projecten 2021 – is 15 april 2021.” Reglementen en aanvraagformulieren voor de lokale besturen en de detailhandels-, middenstands- en horecaverenigingen zijn te raadplegen via www.oost-vlaanderen.be/detailhandel.

 

Foto’s (c) Pexels.