Samenwerkingsovereenkomst voor fietserstunnel onder spoorweg Hooilaart

Algemeen Buggenhout

Voor het bouwen van een onderdoorgang voor fietsers en voetgangers onder de spoorlijn Hauwerstraat/Hooilaart/Koudehaard werd een samenwerkingsovereenkomst met Infrabel gesloten door de gemeente.

Het lokaal bestuur keurt de samenwerkingsovereenkomst met Infrabel goed voor het bouwen van een onderdoorgang voor fietsers en voetgangers onder de spoorlijn Hauwerstraat/Hooilaart/Koudehaard. “De grondverwerving werd al eerder goedgekeurd”, zegt schepen van Openbare Werken en Mobiliteit Geert Hermans (CD&V). “De studie en de bouw zijn volledig ten laste van Infrabel, het onderhoud is voor de gemeente. Er komt ook een riolering en openbare verlichting via ons. De spoorwegovergang wordt pas gesloten als de bouw van de fietserstunnel volledig klaar is. Hetbestek zal opgemaakt worden dit voorjaar, tegen de zomer hopen we op een aanbesteding zodat in 2022 de werken kunnen starten.”