Speelstraten in de zomer, sneeuwstraten in de winter

Algemeen Zele

Begin vorig jaar stelde Kim Van Cauteren, fractieleider van N-VA – Zele Vlakaf, voor om sneeuwstraten in te voeren in Zele. Het principe werd unaniem goedgekeurd op de gemeenteraad. Nu werd ook het bijhorende reglement gestemd waardoor het inrichten van sneeuwstraten officieel mogelijk is. Een samenwerking tussen de oppositie en de meerderheid dus.

Fractieleider Kim Van Cauteren legt uit: “Het is een mooi concept: kinderen genieten van de sneeuw zonder dat de ouders ongerust moeten zijn over het verkeer. Zelenaars die hiervan gebruik willen maken moeten – naar analogie met een speelstraat – op voorhand goede afspraken maken met de buren. Het bevordert de sociale cohesie doordat buren elkaar ontmoeten tijdens de donkere winterdagen. De stap om elkaar te helpen met bijvoorbeeld het sneeuwvrij maken van het voetpad wordt kleiner. Win-win dus! Om de ervaring compleet te maken, stelden we voor om in de gemeentelijke uitleendienst een paar sleeën enzoverder te voorzien. Ook dit werd toegezegd.”

“Om de ervaring compleet te maken, stelden we voor om in de gemeentelijke uitleendienst een paar sleeën enzoverder te voorzien”

Schepen van jeugd Pieter Herwege (CD&V) voegt toe: “We waren het idee meteen genegen. Tijdens de kerstvakantie zijn we gaan samenzitten om het reglement op te stellen. Ook de jeugdraad werd betrokken om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren. We gaan het concept nu uittesten: wie wil kan nog tot 15 maart een aanvraag indienen.”

Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. Een sneeuwstraat is een straat die niet in het prioritaire deel van het gemeentelijk strooiplan valt: er liggen dus geen busroutes of handelszaken die vlot bereikbaar moeten blijven. Bij sneeuwval wordt niet gestrooid zodat kinderen op straat in de sneeuw kunnen spelen.  Bewoners van een straat(deel) dat als sneeuwstraat is erkend, worden nog steeds geacht hun trottoir sneeuw- en ijsvrij te maken om de veilige doorgang van dienstverleners en minder mobiele buurtbewoners te verzekeren.

 

Foto (c) Pexels.