Geen georganiseerde vrijetijdsactiviteiten toegelaten voor -12-jarigen in Grembergen

Grembergen

In Grembergen moeten alle verenigingen en clubs vanaf maandag 1 februari tot en met vrijdag 12 februari hun activiteiten verplicht stopzetten voor kinderen van 12 jaar en jonger. Dat besliste de lokale veiligheidscel op maandag 1 februari.

“Het aantal coronabesmettingen in Dendermonde stijgt opnieuw. De incidentiewaarde bedraagt 316,1. Dat zijn de besmettingen verrekend per 100.000 inwoners, gespreid over 7 dagen. Hiermee overstijgen we ruim de drempelwaarde van 20. We zien echter ook dat 36,5 % van de besmettingen zich situeert in Grembergen, waarvan 36 % bij kinderen tussen 10 en 12 jaar”, volgens burgemeester Piet Buyse (CD&V). “De VLEK-school in Grembergen werd vorige week al uit voorzorg gesloten. Intussen zitten er al zes klassen in quarantaine. Uit de testresultaten zien we ook dat kinderen die positief testen vaak geen of weinig symptomen vertonen. Hoewel jonge kinderen minder ziek worden, raken ze ook besmet en verspreiden ze het virus verder binnen de familiekring, de nauwe contacten buiten het gezin, binnen de sportclub en de jeugdvereniging. Hoe minder sociale contacten er zijn, hoe meer kans we hebben om de snelle verspreiding van het virus af te remmen.”

Fysieke samenkomsten van verenigingen en clubs in Grembergen zijn volledig verboden vanaf maandag 1 februari (jeugd, cultuur, sport …) voor kinderen van 12 jaar of jonger. “Deze maatregel geldt zeker tot en met vrijdag 12 februari en is afhankelijk van de evolutie van het aantal coronabesmettingen. We raden ook ten stelligste af dat kinderen uit Grembergen deelnemen aan activiteiten of bijeenkomsten van verenigingen en clubs die plaatsvinden buiten Grembergen. Deze situatie toont ons opnieuw dat het virus nog altijd sterk aanwezig is in onze samenleving. Het is dan ook uiterst belangrijk dat we de coronamaatregelen blijven respecteren. Enkel door dit te doen, kunnen we de verdere verspreiding van het virus en het aantal coronabesmettingen afremmen.”