WEEKEND | Reinout Remmery over de drukke periode bij Eerstelijnszone Dender

Berlare Buggenhout Dendermonde Hamme Lebbeke Weekendbabbel Zele

De Eerstelijnszone (ELZ) Dender en de lokale besturen van Berlare, Zele, Hamme, Dendermonde, Lebbeke en Buggenhout kozen de locaties voor hun COVID-19-vaccinatiecentra veertien dagen geleden. De sporthal van Appels en Meulenbroek in Hamme werden intussen compleet ingericht. Het is de voorbije maanden een drukke periode geweest voor Reinout Remmery, de coördinator van Eerstelijnszone Dender. Want ook andere projecten lopen door.

Zo kwam de zone deze week met een kaartje voor slechthorenden. Zij hebben het in deze mondmaskertijd zeer lastig. “Sinds corona dragen mensen een mondmasker. Ook de huisarts, de ambtenaar op de stadsdiensten, de winkelier, de kinesist. Niet altijd gemakkelijk voor doven en slechthorenden, die sterk zijn aangewezen op gezichtsuitdrukkingen en mimiek. Communicatie is voor iedereen moeilijker geworden, en des te meer voor slechthorenden”, zegt Reinout Remmery. “Voor hen vormen de mondmaskers een echte uitdaging. En dat terwijl elkaar goed begrijpen zeker in zorgsituaties enorm belangrijk is. Daarom hebben ELZ Dender en az Sint-Blasius de handen in elkaar geslagen om zowel de slechthorenden als wie met hen in gesprek gaat, communicatietips aan te reiken. Naast het kaartje met de tips, ontwierpen we ook een sticker die slechthorenden op hun mondmasker kunnen kleven. De stickers en de bijhorende kaartjes worden vanaf 1 februari uitgedeeld door de huisartsen en apothekers in de gemeenten van ELZ Dender: Dendermonde, Lebbeke, Buggenhout, Berlare, Hamme en Zele.”

(c) Stad Dendermonde.

Ook in het az Sint-Blasius kunnen mensen die doof of slechthorend zijn de stickers en het kaartje krijgen. “Bij de gemeentebesturen van onze regio kunnen mensen ook terecht. De actie gaat gepaard met een informatiecampagne voor de brede bevolking èn de zorgverstrekkers. De tips zijn gebaseerd op de raadgevingen van Ahosa, een vzw die dove en slechthorende personen empowert en de horende samenleving sensibiliseert”, zegt Remmery. “In overleg met Ahosa hebben we onze regionale campagne een eigen invulling gegeven.” Zo zet de Eerstelijnszone zich op de kaart, maar ook door de overheidsopdracht rond het inrichten van vaccinatiecentra. “Wij zijn nagegaan waar we er konden inrichten. Door alle parameters tegen elkaar af te wegen. Zoals de toegankelijkheid, het financiële plaatje en de afstanden die burgers zouden moeten afleggen. Uiteindelijk werden Hamme en Appels weerhouden. De opbouw en uitbating van zo’n centrum is een logistiek, administratief en medisch huzarenstukje. Cruciaal is de mogelijkheid om een kwalitatieve dienstverlening aan te bieden, dichtbij de burger. Iedereen weet daardoor dat er Eerstelijnszones bestaan in Vlaanderen.”

In het kader van de mobiliteit en de kortste verplaatsing voor de burgers zullen de inwoners van Zele, Buggenhout en Hamme uitgenodigd worden naar het vaccinatiecentrum in Hamme. De inwoners van Berlare, Dendermonde en Lebbeke zullen uitgenodigd worden in Appels. “Vanuit de overheid is er de richtlijn om steden en gemeenten in z’n geheel uit te nodigen naar een welbepaald vaccinatiecentrum, waardoor we niet in de mogelijkheid zijn om deelgemeenten op te splitsen, ook al zou dit in het kader van de mobiliteit misschien beter zijn. De krachten worden gebundeld om de vaccinatiecentra 7 dagen op 7 optimaal te laten functioneren. Nu volgt een testfase en wordt bijgestuurd waar nodig. Begin maart, zodra de vaccins geleverd worden, start de vaccinatie.” Eind vorig jaar werd binnen de Eerstelijnszone een multidisciplinaire vaccinatiewerkgroep opgericht. Zij zetten de komende weken maximaal in op het sensibiliseren van de burgers. Wie vragen heeft, zal terechtkunnen bij een telefonische hulplijn. “Ook voor de vaccinatie zelf zal maximaal ondersteuning geboden worden”, zegt Remmery nog. “Er komen specifieke vervoersdiensten voor burgers die niet op eigen houtje naar het vaccinatiecentrum kunnen. Wie weinig of niet mobiel is, zal thuis gevaccineerd worden. Voor alle lokale besturen en partners is het duidelijk: waar je ook woont, mobiliteit kan, mag en zal geen drempel zijn. Ook geloofsovertuiging niet. Alles is zo ingericht dat wie bijvoorbeeld niet door een man mag ingeënt worden volgens zijn of haar geloof dat kan doorgeven zodat het niet gebeurt.”

Een immense logistieke operatie is het geweest. De voorbije periode was het dan ook razend druk voor Reinout Remmery. “Door corona hebben velen ondertussen beseft dat het vormen van een Eerstelijnszone nodig was. We wilden zorg, welzijn en de lokale besturen met elkaar verbinden. Alle expertise bij elkaar. We hebben verschillende werkgroepen die allemaal op volle toeren draaien, sneller dan voorzien werken de radertjes van de ketting zoals het hoort. Zo zijn we omwille van het virus constant in overleg met de scholen. In Zele, Grembergen en Hamme werden de voorbije week scholen gesloten. Dat blijven monitoren is één van onze taken. Al blijft het druk om alles te doen met twee fulltime personeelsleden en een halftime medewerker.”