Provincie zoekt handelskern van de toekomst

Algemeen Berlare Buggenhout Dendermonde Hamme Lebbeke Wichelen Zele

Provincie Oost-Vlaanderen en Unizo Oost-Vlaanderen lanceren het project ‘Lokaal 3D’. In vijf cases gaan ze samen met lokale besturen op zoek naar de handelskern van de toekomst. Het project moet resulteren in een draaiboek dat alle lokale besturen kunnen gebruiken om hun handelskernen op een slimme manier te versterken en toekomstbestendig te maken.

“Lokale handelskernen spelen een belangrijke economische rol in onze provincie. In Oost-Vlaanderen realiseert de detailhandel 7,5 miljard euro omzet. De sector is ook een belangrijke werkgever met bijna 20.000 zelfstandige winkeliers en bijna 30.000 werknemers. 22.000 mensen zijn actief in de Oost-Vlaamse horeca. Naast het economische belang zorgen bloeiende handelskernen voor sfeer en dynamiek en dragen ze sterk bij tot de sociale cohesie in onze stads- en dorpskernen”, zegt gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Middenstand.

“Naast het economische belang zorgen bloeiende handelskernen voor sfeer en dynamiek en dragen ze sterk bij tot de sociale cohesie in onze stads- en dorpskernen”

De Provincie Oost-Vlaanderen zet al geruime tijd in op het versterken van de Oost-Vlaamse handelskernen. Vorig jaar werd het EFRO-project ‘Onderneem erop uit’ gestart. Dat heeft als insteek om de ambtelijke capaciteit bij de lokale besturen te versterken. Met de lancering van dit tweede EFRO-project kan de Provincie haar rol als partner voor lokale besturen inzake lokale economie voort vorm geven. “Voor de Provincie Oost-Vlaanderen is het inspireren en ondersteunen van lokale besturen bij de ontwikkeling van hun kernversterkend beleid een absolute prioriteit. Wij zetten al jaren in op het ontsluiten van data, maar willen nu samen met onze lokale besturen deze data omzetten naar concrete ingrepen in de praktijk. Smart cities is immers geen toekomstmuziek meer en onze lokale besturen willen actief aan de slag gaan. Wij vanuit de Provincie willen hen daar graag bij helpen en begeleiden”, alsnog Leentje Grillaert.

Uiteindelijk moet het project resulteren in een draaiboek dat voor alle lokale besturen toegankelijk is, zodanig dat ook zij kunnen bouwen aan de handelskern van de toekomst. Alle inzichten zullen worden gedeeld. Het draaiboek en de gedeelde inzichten vormen het sluitstuk van dit project dat loopt tot december 2022. Het project heeft een totale kostprijs van 739.400 euro en kan worden gerealiseerd dankzij Europese (EFRO) en Vlaamse (Hermes) steun.