179 woningen en gemeenschapsvoorzieningen op Tasibelsite

Algemeen Hamme

Op de vijf hectare grote site waar de voormalige tapijtweverij Tasibel gevestigd was zal sociale bouwmaatschappij De Zonnige Woonst 179 woningen optrekken. Het oude stationsgebouw blijft en daarnaast zijn ook gemeenschapsvoorzieningen ingepland, zoals een kinderdagverblijf, een zwembad, meerdere winkels, een sociaal restaurant en een dienstencentrum.

(c) De Zonnige Woonst

Vijf hectare industriegebied tussen het Koning Albertplein en de Nijverheidsstraat wordt omgeturnd tot een mix van wonen, handel en gemeenschapsvoorzieningen. Sinds 2019 is het grootste deel van de site vrij, de plannen voor de ontwikkeling ervan zijn klaar en werden onder de vorm van een krantje aan de bewoners van Hamme bezorgd. Daarin plek voor de geschiedenis van Tasibel, maar ook voor de toekomst dus.

De Zonnige Woonst werkte samen met vzw Astor voor de invulling van het grote gebied. “Het is de bedoeling om voor een transformatie naar een duurzame en zorgzame wijk te zorgen”, klinkt het. “Met respect voor het verleden en de Hamse context. Het komt erop neer dat we een kwalitatief woonproject willen realiseren, met collectieve groene open ruimte. Met een mix tussen residentieel en sociaal wonen. Het bestaande gebouw aan de Nijverheidsstraat wordt behouden en omgevormd tot een kinderdagverblijf. Het bestaande stationsgebouw zal ook blijven staan en uitgebreid worden tot welzijns- en gezondheidscentrum. Centraal op de site organiseren we een brasserie, met een terras dat doorloopt onder de stalen constructie.”

Tasibel lang aan de spoorlijn 56, de fabriek vormt het laatste overblijfsel van het Hamse nijverheidsverleden, met vlas in de hoofdrol. En dat zal bepalend blijven voor de identiteit van de nieuwe verkaveling. Verschillende woonvormen zullen er worden gemengd. “We willen een vernieuwende woonbuurt creëren, met plek voor sociaal wonen, zorgwonen, wonen voor ouderen, jongeren, en alleenstaanden. Op dergelijke manier ingrijpen in een dorpskern komt niet vaak voor, daarom is het Tasibelproject uniek in Vlaanderen.” Er is niet alleen rekening gehouden met een mooie verscheidenheid aan woonplekken, ook komt er een groot park en zullen enkele handelaars er een winkel kunnen starten.

De doorwaadbaarheid voor fietsers en voetgangers zal maximaal zijn in de nieuwe wijk. Het spoorfietspad wordt doorgetrokken en dwarsverbindingen zijn ingepland. De auto zal niet overal door kunnen, een bezoekersparking is voorzien. In totaal komen er 179 wooneenheden op de site, 62 sociale huurwoningen, 63 koopwoningen en -appartementen die door De Zonnige Woonst worden gebouwd. Ook is er plaats voor 54 assistentiewoningen, die zullen worden beheerd door vzw Astor.