Lokale politie verwelkomt eerste politiehond

Algemeen Dendermonde

De medewerkers van de lokale politie Dendermonde kregen er twee nieuwe collega’s bij. Politiehond Nitro en zijn baasje Thomas versterken voortaan het korps.

Net zoals de meeste steden en gemeenten heeft ook Dendermonde met overlast en drugs te kampen. Om deze de kop in te drukken werkt de lokale politie van Dendermonde al verschillende jaren op een projectmatige manier rond deze fenomenen. In het kader van de aanpak van deze, al dan niet terugkerende, overlast en drugsgerelateerde feiten deed zij bijgevolg al meermaals beroep op hondengeleiders van omliggende zones, als versterking van haar eigen mensen en middelen. “Daaruit is gebleken dat de aanwezigheid van een hond en hondengeleider zeer positieve resultaten had en ontradend werkte. De inzet van een hondenteam bij controles bleek een gunstig effect te hebben op het verloop ervan en leidde bovendien ook tot minder (verbale) agressie ten aanzien van de politiemensen”, zegt korpschef Patrick Feys.

Al snel kwamen de korpsleiding en het lokaal bestuur tot de vaststelling dat een politiehond in een bruisende stad zoals Dendermonde niet mag ontbreken gezien de meerwaarde die deze kan hebben. “De hond en zijn begeleider zijn multi-inzetbaar: het duo kan zowel ingezet worden op het vlak van de aanpak van overlast, bij evenementen waarbij bijvoorbeeld de parkings aan de stadsrand beter bewaakt worden maar ook als middel om ontradend en preventief te werken op specifieke plaatsen zoals overlastpunten, bij afwezigheidstoezicht, enz. De aanwezigheid van een hond en hondengeleider verhoogt daarenboven ook aanzienlijk de zichtbaarheid en aanspreekbaarheid van de politie op het terrein.”

“Een investering die we met veel plezier maken als we het mooie Dendermonde daarmee nog een stukje veiliger kunnen maken”

Na een lange voorbereiding waarbij het diensthoofd van interventie CP De Deyne alles coördineerde en in gereedheid bracht om de eerste hond te kunnen verwelkomen, konden de hond Nitro en zijn baasje Thomas in september 2020 geselecteerd worden. Beide hebben meerdere jaren ervaring opgedaan bij een naburige politiezone. Nitro is een gedreven en enthousiaste Mechelse herder van 6 jaar. “Hij is wat we noemen een dual-purpose hond, dit wil zeggen dat Nitro kan ingezet worden voor patrouille maar eveneens voor het opsporen van drugs en geld. Een grote aanwinst voor het korps van Dendermonde. Het oprichten van een hondenteam binnen een lokaal politiekorps is een investering, zowel voor het korps als voor de geleider. De hond is eigendom van de geleider en wordt dus ook door hem aangekocht, gehuisvest en verzorgd. Na de diensturen gaat hij met zijn geleider mee naar huis”, alsnog Patrick Feys. “Een investering die we met veel plezier maken als we het mooie Dendermonde daarmee nog een stukje veiliger kunnen maken.”

Voor het comfort en de veiligheid van de hondengeleider en zijn viervoeter werd een politievoertuig omgebouwd en speciaal uitgerust met een hondenkennel en dergelijke. Ook in het politiegebouw werd een kennel voorzien. De geleider is er niet enkel op het werk mee bezig. Ook na de diensturen gaan de trainingen gewoon door, dit vraagt dus veel inzet van de geleider. Nitro en zijn baasje trainen gemiddeld 3 dagen extra per week, bovenop de wekelijkse training tijdens de diensturen. Daarbovenop komen nog provinciale en nationale trainingen.

 

Foto (c) lokale politie Dendermonde.