Provinciaal geld voor vernieuwende klimaatprojecten

Algemeen Berlare Buggenhout Dendermonde Hamme Lebbeke Wichelen Zele

Oost-Vlaanderen wil klimaatgezond zijn tegen 2040. De Provincie Oost-Vlaanderen trekt jaarlijks een bedrag van 500.000 euro uit voor innovatieve klimaatprojecten die vanuit verschillende provinciale diensten worden geïnitieerd. De middelen komen uit het provinciaal klimaatfonds.

“In Oost-Vlaanderen ligt nog veel werk op de klimaatplank: de renovatiegraad moet dringend omhoog, onze gebouwen moeten energiezuiniger en energie dient 100% hernieuwbaar te zijn. Daarnaast is er nood aan meer natuur en bos en moeten we ons wapenen tegen de negatieve gevolgen van de klimaatverandering zoals droogte, hitte, wateroverlast en verlies aan biodiversiteit. 500.000 euro is een aanzienlijk jaarlijks budget. Met de innovatieve projecten die we opzetten via dit klimaatfonds bieden we antwoord op verschillende klimaatuitdagingen. De nieuwe projecten vormen een staalkaart van de verschillende domeinen waar doorgedreven actie nodig is. Liever vandaag dan morgen”, zegt gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor klimaat.

Het doel van het klimaatfonds is om prille ideeën uit te testen en, indien succesvol, die later op bredere schaal uit te rollen. Heel wat projecten worden opgezet of verdergezet. “Private tuinen kunnen mee worden ingezet in de strijd tegen klimaatverandering. In 16 Oost-Vlaamse gemeenten zal een tuincoach inwoners adviseren om de voortuin te vergroenen en te ontharden. Communicatie en sensibilisering worden uitgerold”, gaat de gedeputeerde verder. “Door bouw- en renovatieadvies – inclusief over sloop en herbouw – aan sociale huisvestingsmaatschappijen verhoogt de renovatiegraad in onze provincie. We zullen in verschillende provinciale domeinen meewerken aan het onderzoeksproject van Universiteit Antwerpen om droogtestress in Vlaanderen in kaart te brengen. Een praktijkgerichte vorming voor landbouwers zal georganiseerd worden door het provinciaal Steunpunt Erosie over duurzaam bodembeheer en het belang ervan in de strijd tegen klimaatverandering. Aanplantingen van houtkanten, heggen, bomenrijen, hoogstamboomgaarden of bossen die voldoen aan bepaalde voorwaarden kunnen via een subsidie voor 80% gesubsidieerd worden door de provincie.”

Daarnaast steunt de provincie ook de aanleg van klimaatgezonde speelplaatsen. “Via begeleiding en expertise om die omvorming samen met leerlingen, leraren, ouders en omwonenden in eigen handen te nemen. Er is ook dringend nood aan meer bos in Oost-Vlaanderen. Lokale besturen kunnen voortaan bij het bosloket terecht met al hun vragen over bosuitbreiding. De klimaatverandering maakt het voor exoten als de Aziatische hoornaar – niet te verwarren met de onschadelijke Europese variant – gemakkelijker om hier te gedijen. Ze zijn een bedreiging voor de biodiversiteit, bestuiving van (voedsel)gewassen en de volksgezondheid. We willen proactief handelen om de snelle opmars van deze soort in Oost-Vlaanderen in te dijken.”

 

Foto’s (c) Provincie Oost-Vlaanderen.