Bib verkennen kan voortaan ook met smartphone of tablet

Algemeen Zele

Kinderen en jongeren op een leuke en laagdrempelige manier kennis laten maken met de Zeelse bibliotheek en hen zin doen krijgen om boeken te lezen, dat is het opzet van Bibster Story en Bibster Quest, twee digitale spellen die in de bibliotheek van Zele op tablets of op smartphones kunnen gespeeld worden. Na het aanbieden van uitleenbare e-boeken slaat de bibliotheek dus verder de digitale weg in. Zij ging voor dit project in zee met Cultuurconnect en kocht hiervoor enkele tablets aan.

“Bibster Story en Bobster Quest zijn twee digitale introductiespellen die je toelaten om kennis te maken met de bibliotheek aan de hand van quizzen, zoektochten, klasintroducties, gidsbeurten,…”, weet schepen Thomas Bauwens. “Je kan dat in groep doen of individueel. We richten ons hiermee tot kinderen, nieuwe bezoekers of (klas-)groepen en hopen op deze vernieuwende manier hun interesse voor het lezen aan te wakkeren.” Met de tool kunnen spellen gemaakt worden op maat van de Zeelse bib, met de focus op de eigen collectie of er kan ingespeeld worden op thema’s zoals de jeugdboekenmaand, poëzie of mediawijsheid. De spellen kunnen aangepast worden aan elke leeftijd of doelgroep. “In eerste instantie beginnen we met de twee standaardspelletjes”, zegt Thomas Bauwens, “maar het is de bedoeling om later te gaan uitbreiden. Binnen een werkgroep van de beheerraad kan dit verder worden uitgewerkt.”

“We richten ons hiermee tot kinderen, nieuwe bezoekers of (klas-)groepen en hopen op deze vernieuwende manier hun interesse voor het lezen aan te wakkeren”

“Bibster story is een introductiespel voor klasgroepen”, legt bibliothecaris Hilde Van Kerckhove uit. “Het spel duurt ongeveer twee lesuren en wordt begeleid door een bibliotheekmedewerker. De leerlingen spelen in kleine teams en krijgen opdrachten via de computer of de tablet. Tijdens het spel leren ze de bibliotheek beter kennen: verrassende boeken, dvd’s, de werking van de catalogus, leuke plekken en nog veel meer. Met Bibster Quest ga je in de bibliotheek, in groep of alleen, maar steeds gewapend met de tablet of de smartphone, op zoek naar codes en voer je de bijhorende opdrachten uit. Dit spel neemt ongeveer een uur in beslag en zal vanaf de zomervakantie beschikbaar zijn.”