Nieuw loket ondersteunt steden en gemeenten voor meer bos

Algemeen Berlare Buggenhout Dendermonde Hamme Lebbeke Wichelen Zele

Om nieuwe bossen snel en vakkundig te helpen realiseren, is het bosloket opgericht. Voortaan kunnen steden en gemeenten met alle vragen over bebossing terecht bij het bosloket voor Oost-Vlaanderen. Dit is een nieuw initiatief van de Provincie Oost-Vlaanderen en de drie Oost-Vlaamse Bosgroepen. Het bosloket informeert, zorgt voor begeleiding op maat of verwijst door naar de meest geschikte partner.

Bossen zijn van groot belang voor CO2-opvang en als klimaatbuffer tegen extreme weersomstandigheden zoals hitte en droogte. Bosuitbreiding is dan ook een belangrijke actie in heel wat gemeentelijke klimaatplannen. De Provincie Oost-Vlaanderen zet sterk in op uitbreiding van bossen en natuurgebieden. Ook de Vlaamse regering wil tegen 2024 vierduizend hectare bijkomend bos realiseren, waarvan 750 hectare door lokale besturen. Daarnaast onderschrijven private initiatieven zoals het Bomencharter de urgente nood aan meer bos. “In Oost-Vlaanderen willen we klimaatneutraal zijn tegen 2040. Bossen zijn daarin cruciaal. Oost-Vlaanderen is een bosarme regio met een bebossingsgraad van amper 5,5%. Het Vlaamse gemiddelde is 11%. Er is dus nog veel werk aan de winkel om klimaatbestendige natuur te creëren met meer bos en ruimte voor water. Door de expertise van de Provincie en van de drie Oost-Vlaamse Bosgroepen te bundelen tot één centraal aanspreekpunt, ontstaat een onmisbare schakel om snel meer bos te realiseren”, zegt Riet Gillis, gedeputeerde bevoegd voor Klimaat en Natuur.De provinciebesturen zijn bevoegd voor grondgebonden materies en beschikken over expertise en ervaring. Als brug tussen het Vlaamse en lokale niveau zijn de provincies perfect geplaatst om steden en gemeenten te ondersteunen om bosambities waar te maken. “De Bosgroepen ondersteunen (vooral private) boseigenaars bij het duurzaam beheer van hun bos. In Oost-Vlaanderen zijn drie Bosgroepen aan het werk: Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord, Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen en Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender. Via het bosloket wordt de expertise van deze partners slim gebundeld tot een neutraal aanspreekpunt voor zowel eerstelijnsadvies als begeleiding op maat.” Lokale besturen sturen hun vragen door naar bosloket@oost-vlaanderen.be. Het team deskundigen van de Provincie en Bosgroepen Oost-Vlaanderen behandelt de aanvraag en volgt verder op.