Renovatiebeurt voor Scheldebrug

Algemeen Grembergen

Dit jaar zal de Scheldebrug in Dendermonde worden vernieuwd. De werken worden uitgevoerd in aanloop naar de werken van de Mechelse Poort. Hiermee komt er na de werven van de Zeelsebaan en de Zogsebaan een derde grote werf bij in Dendermonde. Na overleg tussen AWV, het lokaal bestuur en de lokale politie is ervoor geopteerd om de renovatiewerken aan de Scheldebrug zo snel mogelijk op te starten. De komende dagen wordt de aannemer definitief aangesteld. Het Agentschap Wegen en Verkeer wil nog dit voorjaar starten met de werken.

“De Scheldebrug is al enkele decennia oud en bijgevolg dringend aan vernieuwing toe”, volgens schepen van Openbare Werken Leen Dierick (CD&V). “Het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid zal de brug een grondige opfrisbeurt geven. Het wegdek, de leuningen, de verlichting en de betonnen stootbanden, alles wordt gestript en vernieuwd. Ook de waterdichting van de brug wordt volledig vervangen. Na de make-over moet de brug er weer voor enkele decennia tegenaan kunnen.”

Na onderling overleg tussen het lokaal bestuur, de lokale politie en AWV is ervoor geopteerd om deze werken in het voorjaar 2021 te laten starten. “Door de werken op de Zeelsebaan en de Zogsebaan is er minder doorgaand verkeer in Grembergen, waardoor er minder verkeer is over de Scheldebrug. De hinder zal hierdoor ook beperkter zijn. De werken worden aangepakt in twee grote fasen waarbij beurtelings één brughelft wordt vernieuwd. Iedere fase duurt ongeveer 4 maanden. Als er gewerkt wordt aan de ene brughelft rijdt het verkeer in beide richtingen over één rijstrook op de andere brughelft. Het fietspad wordt tijdens de werken tijdelijk dubbelrichting. Aangezien er geen doorgaand zwaar verkeer door Grembergen mag, zal de hinder beperkter zijn.”

Aangezien de Scheldebrug een belangrijke fietsverbinding is, willen de stad en AWV de veiligheid voor de fietsers waarborgen. Een aandachtspunt is om zwaar vrachtvervoer van de werf tijdens de spitsuren waar mogelijk te beperken. “Met deze werken start meteen ook de aanloop naar de vernieuwing van de gehele Mechelse Poort in Dendermonde”, alsnog de schepen. “De aanleg van de drie fietstunnels is binnen hetzelfde project voorzien en zal bijgevolg door dezelfde aannemer uitgevoerd worden. Deze werken zullen aanvatten na de werken aan de Zeelsebaan en de Scheldebrug, en zijn gepland voor aanvang in het voorjaar van 2022. Hiervoor zal binnenkort een openbaar onderzoek lopen zodat iedereen de plannen kan inkijken.”