Lebbeke bindt de strijd aan tegen leegstand

Lebbeke Politiek

Het gemeentebestuur Lebbeke wil de leegstand van gebouwen en woningen aanpakken. Daarom zullen eigenaars van meer dan 300 leegstaande panden een brief ontvangen waarin wordt gemeld dat hun pand is opgenomen in het leegstandsregister en waarbij ze ook de mogelijkheid krijgen om verdere inlichtingen te bezorgen aan de gemeente. Het doel is om het aantal leegstaande woningen in Lebbeke te beperken.

De gemeenteraad keurde eind 2019 het reglement op de leegstand goed. Dat reglement bepaalt dat woningen en gebouwen die langer dan 12 maanden leegstaan, opgenomen worden in het leegstandsregister. Op panden die langer dan 12 maanden opgenomen zijn, zal een eerste belasting van 1.000 euro worden geheven. Als een pand langdurig blijft leegstaan, zal de belasting elk jaar stijgen tot maximaal 5.000 euro na 5 jaar. Het reglement voorziet in een aantal gevallen vrijstelling van belasting, bijvoorbeeld bij grondige renovatiewerken.

“Het ging om een aanzienlijke oefening omdat er de afgelopen decennia geen prioriteit werd gegeven aan de bestrijding van leegstand in onze gemeente”

Het afgelopen jaar hebben verschillende gemeentelijke diensten samengewerkt om de leegstaande woningen en panden te kunnen inventariseren. “Het ging om een aanzienlijke oefening omdat er de afgelopen decennia geen prioriteit werd gegeven aan de bestrijding van leegstand in onze gemeente”, legt schepen van wonen Mike Torck (Groen) uit. “Er ontbrak bijvoorbeeld een systematische afstemming tussen de verschillende registers. Zo kon het bijvoorbeeld gebeuren dat een woning die 10 jaar geleden werd afgebroken, toch nog op de lijst van leegstaande woningen stond. Een eerste lijst van meer dan 990 leegstaande panden werd op die manier teruggebracht tot een gecontroleerde lijst van 313 adressen. Dat stemt overeen met 3,5 procent van het totaal aantal gebouwen en woongelegenheden in Lebbeke.”

Er zijn volgens de schepen goede redenen om leegstaand aan te pakken. “Een groter aanbod van woningen op de huur- of koopmarkt zorgt voor meer betaalbare woningen”, gaat hij verder. “Uit de bevolkingsbevraging van 2018 blijkt dat heel wat inwoners de bestrijding van leegstand verkiezen boven het aansnijden van open ruimte om aan de woningnood te voldoen. De bestrijding van leegstand zorgt voor een kwalitatiever straatbeeld en een groter veiligheidsgevoel. Hoe minder belastingen we via deze weg innen, hoe liever we het hebben. We hebben veel liever dat leegstaande woningen opnieuw bewoond worden.”