Regering keurt herontwikkeling bedrijfssite Lange Akker goed

Algemeen Zele

De Vlaamse regering heeft haar principiële goedkeuring gegeven voor de nieuwe bestemming van de oude bedrijfssite in de Lange Akker. Enkele partijen, waaronder de gemeente Zele, bundelen de krachten om de site te herontwikkelen tot een kleinschalig woonproject met veel groene ruimte.

De voormalige bedrijfssite aan de Lange Akker in Zele bestaat uit een sporthal, een aantal onbebouwde terreinen en een verlaten supermarkt. Het terrein heeft heel wat potentieel maar is momenteel verwaarloosd en onderbenut. Daar willen we verandering in brengen”, licht burgemeester Hans Knop (CD&V) toe. “Dat gebeurt aan de hand van wat men in technische termen een brownfieldconvenant noemt, een overeenkomst tussen de Vlaamse regering, een gemeente en/of projectontwikkelaars om oude bedrijfssites herop te waarderen. Die convenant werd nu principieel goedgekeurd door de Vlaamse regering.”

“We wachten nu nog op de toekenning van de aangevraagde sloopsubsidie. Van zodra ook die er is, willen we zo snel mogelijk met de sloop van de oude gebouwen beginnen”

De gemeente heeft de voorbije maanden voor de site Lange Akker en de directe omgeving een ruimtelijke visie laten opmaken door een ontwerpbureau, geselecteerd in samenspraak met het team van de Vlaamse Bouwmeester. “Het centrum van Zele is dicht bewoond, we voorzien een inbreidingsproject op schaal van de buurt, met veel groene ruimte”, volgens de burgemeester. “Een groen park  met een doorsteek voor trage weggebruikers tussen de Lange Akker en de Drieputtenstraat zal voor iedereen toegankelijk zijn. Minister Crevits bracht ons op de hoogte van de principiële goedkeuring van het convenant. We wachten nu nog op de toekenning van de aangevraagde sloopsubsidie. Van zodra ook die er is, willen we zo snel mogelijk met de sloop van de oude gebouwen beginnen. In afwachting bereiden we ons volop voor op de toewijzing van dit innovatieve en klimaatvriendelijke woonproject aan een projectontwikkelaar. Die moet zo snel mogelijk na de sloop van start kunnen gaan.”

Binnenkort volgt een inspraak- en informatieperiode. Gedurende die 14 dagen kunnen opmerkingen, aanbevelingen of bezwaren worden ingediend. Daarna kan de definitieve goedkeuring van het brownfieldconvenant volgen.