Kruispunt Hoge Linde veiliger met plateau na rioleringswerken

Algemeen Buggenhout

Het kruispunt van de Hoge Linde krijgt een stevige opwaardering. Er komen nieuwe rioleringen en om de veiligheid te verhogen wordt het er anders ingericht. Zo worden in de plannen ook verhoogde fietspaden voorzien.

In samenwerking met Aquafin en Farys wil de gemeente het kruispunt Hoge Linde in Opstal aanpakken. “Het is het grootste dossier deze legislatuur”, maakt schepen van Openbare Werken en Mobiliteit Geert Hermans (CD&V) duidelijk. “Het maakt dat we rond de 90 procent zuiveringsgraad zullen zitten na deze werken als we over rioleringen spreken. Het project zal een serieuze impact op het verkeer hebben, vandaar dat er met vijf fasen zal gewerkt worden.”

De eerste fase betreft de omgeving van de Hoge Linde. “Een fase met de meeste verkeersafwikkelingen, nadien kan het doorgaand verkeer weer door. Ze omvat 35 werkdagen. Fase 2 is de Krapstraat en nadien volgt de rest. Alles bij elkaar goed voor 225 werkdagen in totaal, dus anderhalf jaar werken. Er komen nieuwe rioleringen en een herinrichting voor het kruispunt. De voorrang  wordt verleend aan het verkeer op de as Beukenstraat-Hanenstraat. We hebben met de Fietsersbond samengezeten en er komen enkelrichtingsfietspaden aan beide zijden van de Krapstraat, van 1,50 meter breed. Geen dubbelrichtingsfietspad zoals het nu is. Ook een verkeersplateau moet de veiligheid verhogen.”

Daarnaast voorzien de plannen ook in een aantal poorteffecten om de snelheid te drukken. “Als wegbedekking is gekozen voor asfalt, dat zorgt voor minder trillingen dan het beton dat er nu ligt”, volgens de schepen. “De nutsmaatschappijen starten al in januari met hun werken. In februari zal normaal gezien een aannemer moeten kunnen aangeduid worden. Ook omliggende straten Visgracht en Breemstraat nemen we mee in het project.

De werken worden geraamd op 4,3 miljoen euro. Het aandeel van Aquafin bedraagt 1,4 miljoen euro, dat van Farys 2,1 miljoen. De gemeente budgetteert meer dan 700.000 euro.