Geen vrachtwagensluis voor Varenbergstraat

Oudegem Politiek

Oppositieraadslid vroeg al meerdere keren aan de stad om iets te doen aan het vrachtverkeer bedoeld voor papierfabriek VPK dat nog steeds via de Varenbergstraat in Oudegem rijdt. De stad investeerde in een speciale omleidingsweg om het vrachtverkeer uit de omliggende straten te weren. Bogman vroeg om een vrachtwagensluis te installeren, maar die komt er niet.

Tom Bogman, gemeenteraadslid voor SP.A: “Op mijn suggestie werd eerder het adres op de vrachtbrieven aangepast. Dat bleek een oplossing voor chauffeurs die blind hun gps volgden. Maar de problemen blijven duren. Tot 3 keer toe werden de auto’s van een gezin uit de Hunnenbergstraat beschadigd door grote vrachtwagens die toch langs de veel te smalle straat naar VPK rijden. Een vrachtwagensluis zou daar een oplossing zijn.”

Het oppositieraadslid legde deze oplossing voor aan het stadsbestuur, maar dat laat weten dat die sluis er niet komt. “Schepen Meremans rekent op verkeerscamera’s en bijkomende signalisatie om het probleem aan te pakken. Alleen kan het stadsbestuur niet zeggen wanneer de verkeerscamera’s geplaatst zullen worden en is men voor de bijkomende signalisatie afhankelijk van het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid. Pas daarna zal men onderzoeken of bijkomende investeringen te verantwoorden zijn. Een oplossing wordt zo dus op de lange baan geschoven en dat betreur ik”, besluit Bogman.