Coachingstraject Mooimakers voor efficiënt zwerfvuil- en sluikstortbeleid

Algemeen Lebbeke

Een efficiënt zwerfvuil- en sluikstortbeleid staat ook in Lebbeke hoog op de agenda. Mooimakers is de motor van de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten in Vlaanderen. Via coachingtrajecten wil Mooimakers de lokale besturen daarbij ondersteunen. De gemeente Lebbeke heeft dan ook niet getwijfeld en een dergelijk coachingtraject aangevraagd en verkregen.

“Over een periode van drie jaar stapt onze gemeente in een intensief traject rond zwerfvuil en sluikstorten onder begeleiding van een coach van Mooimakers. In een coachingtraject nemen we enkele structurele maatregelen die zwerfvuil en sluikstorten beter beheersbaar maken. Daarnaast is er ook ruimte voor eigen lokale actiepunten”, verduidelijkt schepen Goedele Uyttersprot (N-VA). “Bij de start van het coachingtraject werden enkele concrete actiepunten vastgelegd. Eén daarvan is het inventariseren en monitoren van de bestaande straatvuilnisbakjes met als bedoeling het beheer ervan zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. We ontmoedigen misbruik zoals het achterlaten van huisvuil in straatvuilnisbakjes, verwijderen ze waar ze niet thuishoren en verhogen de capaciteit waar nodig. De hotspots met veel zwerfvuil en/of sluikstort worden gelokaliseerd en oplossingen worden onderzocht.”

“De bedoeling is te blijven monitoren, evalueren en opvolgen, met als doel een schoner en proper Lebbeke”

Door het coachingtraject wordt ook de samenwerking tussen de verschillende gemeentediensten geoptimaliseerd. “De vrijwilligerswerking bestaat al langer en kan een waar succes genoemd worden. De vrijwilligers ruimen zelf afval op en verwittigen de milieudienst als ze ergens een sluikstort aantreffen. De groep groeit nog steeds! Hun ervaringen worden meegenomen in het coachingtraject”, alsnog de schepen. “Uiteraard wordt ook de lokale politie hierbij betrokken. Tijdens de week van de handhaving wordt extra aandacht besteed aan zwerfvuil en sluikstorten. Overtreders worden niet noodzakelijk direct beboet maar op gepaste wijze aangesproken om hen te wijzen op hun gedrag en hen ermee te confronteren.”

Lebbekenaars storen zich heel erg aan zwerfvuil. “De gemeente krijgt hier veel klachten over en een deelname aan het coachingtraject is dan ook een logisch gevolg. De bedoeling is te blijven monitoren, evalueren en opvolgen, met als doel een schoner en proper Lebbeke.”