Proefproject met nieuwe vloedschaar tegen knijtenoverlast afgewerkt

Algemeen Wichelen

De graafwerken voor de extra ‘vloedschaar’ in de ontpoldering Wijmeers in Wichelen zijn afgerond. Een vloedschaar is een geul die zorgt voor extra stroming bij vloed in het gebied en betere ontwatering bij eb. Zo helpt ze de getijdendynamiek te temperen om de Schelde gezond te houden.

“Door de bijkomende stroming in het gebied helpt ze ook om de knijtenoverlast in de omgeving te verminderen”, klinkt het. “In 2019 maakte De Vlaamse Waterweg nv al twee bijkomende bressen in de westelijke Scheldedijk langs de ontpoldering. Er werd ook een extra geul gegraven in het gebied. Daardoor stroomt er meer water in Wijmeers en spoelen slib en voedingsstoffen voor de knijten weg. Dat maakt de ontwikkeling van knijtenlarven aan het begin van het knijtenseizoen al heel wat moeilijker.”

Om de waterdoorstroom in het gebied verder te verbeteren en zo de getijdendynamiek in de Schelde duurzaam te verlagen, werden er vorig jaar nieuwe graafwerken opgestart voor extra geulen in het oostelijk gedeelte van het gebied. “Die werken werden, net zoals deze in het westelijk deel, deels gefinancierd door Europa via het Interreg-project Immerse. Nu zijn ook deze nieuwe geulen afgewerkt: je vindt ze in het midden en het oosten van de ontpoldering van Wijmeers. Het proefproject wordt uitgevoerd in het kader van het Sigmaplan. Het Sigmaplan beschermt Vlaanderen tegen overstromingen van de Schelde en haar zijrivieren bij stormtij door de aanleg van hogere dijken en natuurlijke overstromingsgebieden. Daarnaast zorgt het plan voor de bescherming, uitbreiding en recreatieve ontwikkeling van de unieke riviernatuur in de Scheldevallei.”

Het Sigmaplan wordt in verschillende fases uitgevoerd door De Vlaamse Waterweg nv en Natuur en Bos van de Vlaamse overheid.

 

Foto (c) Sigmaplan – Vlaamse Waterweg.