Loting voorbereidende lijst van gezworenen

Algemeen Wichelen

De loting van de kiezers die op de voorbereidende lijst van gezworenen zullen ingeschreven worden vindt komende vrijdag plaats.

“De burgemeester brengt ter kennis dat hij op vrijdag 22 januari 2021 om 14 uur in de raadzaal van het Sociaal Huis in Wichelen, overeenkomstig de artikelen 218, 219 en 220 van het Gerechtelijk Wetboek, zal overgaan tot de loting van de kiezers die op de voorbereidende lijst van gezworenen zullen worden ingeschreven. Hij zal daarbij worden bijgestaan door de schepenen Kristof De Smet en Eric Jacobs. De loting is openbaar.” Wie daarbij aanwezig wil zijn, kan zich inschrijven door het sturen van een mailtje naar lokaalbestuur@wichelen.be.

De lijst der gezworenen (FOD Justitie) is de lijst met namen van wie uitgeloot werd om eventueel als jurylid te zetelen voor het Hof van Assisen. De lijst van kandidaat-juryleden wordt om de 4 jaar samengesteld op basis van de kiezerslijst.