Belastingen op leegstand en verwaarlozing kunnen oplopen tot 5.000 euro

Hamme Politiek

Het lokaal bestuur van Hamme maakte van de belasting op leegstand en verwaarlozing een progressieve belasting. Na vier jaar kan die oplopen tot 5.000 euro per gebouw.

“Het is een gemeentebelasting gevestigd op de woningen en gebouwen, die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden opgenomen zijn in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen, te rekenen vanaf datum van eerste registratie” verduidelijkt schepen Jan De Graef (N-VA) van Ruimtelijke Ordening. “Zolang de woning of het gebouw niet is geschrapt uit het gemeentelijk register, blijft de belasting verschuldigd.” De minimumbelasting voor een verwaarloosd gebouw bedraagt 1.250 euro. Ook voor leegstaande wordt vertrokken van die basis. “Voor een volledig gebouw of woonhuis, voor een individuele kamer of studentenkamer bedraagt de belasting het eerste jaar 100 euro, voor elk overig gebouw 600 euro. De twee heffingen stijgen progressief.”

De oppositie had enkele opmerkingen klaar. “Ofwel zijn het eigendommen van oudere mensen, sommige dossiers vormen problemen met vergunningen of het gaat over eigenaars met financiële problemen. Een verzwaring van dit reglement geeft enkel een financiële doodsteek”, maakte Frans Van Gaeveren (Open VLD) duidelijk. “Er zijn teveel vrijstellingen”, volgens Agnes Onghena (Groen). “Vorig jaar bleek de opbrengst an de belasting nul euro. Dat vinden wij zeer raar, er zijn nochtans een 36-tal leegstaande gebouwen. Onze suggesties zijn dat het bedrag nog hoger mag, de belasting mag ook variëren naarmate de oppervlakte die ingenomen wordt. En we zouden toch willen vragen om in te zetten op controle en inning.”