Projectsubsidie voor intergemeentelijke trajectcoach goedgekeurd

Algemeen Buggenhout Dendermonde Lebbeke

Dendermonde, Lebbeke en Buggenhout dienden samen een project in om een intergemeentelijke trajectcoach aan te stellen om een gecoördineerd integratie-en tewerkstellingsbeleid mogelijk te maken.

“Het voorstel werd goedgekeurd door het Nationaal Programma AMIF (Asiel, Migratie en Integratie Fonds). Het gaat om 40.000 euro, waarvan 20.000 euro gesubsidieerd is door de VVSG en 20.000 euro door AMIF”, zegt Dendermonds schepen van Integratie Tomas Roggeman (N-VA). De drie lokale besturen krijgen voldoende financiële middelen om zo een trajectcoach aan te stellen. “Deze trajectcoach werkt samen met officiële organisaties rond tewerkstelling, volgt subsidies op, coördineert de vrijwilligerswerking en zal het huidige tewerkstellingsaanbod voor kwetsbare doelgroepen uitbreiden. Dit aan de hand van onthaal- en opvolggesprekken om zo een specifiek (integratie)traject uit te werken.”

“De coach gaat ook in gesprek met de beoogde doelgroep en geeft zo een gezicht aan mensen die ‘onder de radar’ zitten. Hij/zij biedt vooral een toegankelijke dienst- en hulpverlening op maat aan. Bovendien heeft de trajectcoach een overzicht van alle relevante dienst- en hulpverlening met betrekking tot de integratiesector en waar nodig zal hij personen doorverwijzen naar relevante partijen. Deze functie kadert in de vierde pijler van het inburgeringsbeleid waarbij een oproep was voor proeftuinen sociale netwerking en participatie voor inburgeraars.”