Fietsersbond vraagt veiliger fietspaden in plaats van Buck-e

Algemeen Dendermonde

Fietsersbond Dendermonde heeft bedenkingen bij de lancering van het beloningssysteem Buck-e door de stad. Hierbij krijgen kinderen ‘bucks’ of digitale punten die omgezet worden in een financiële beloning telkens ze met de fiets of te voet naar school komen.

“Deze munten kunnen ze dan besteden bij lokale handelaars of het zwembad. Als het over het aanmoedigen van fietsgebruik en het verminderen van autovervoer gaat, kan het stadsbestuur op onze volle steun rekenen. Doordat schoolkinderen en hun ouders met dit systeem meer zullen fietsen, zal de schoolomgeving rustiger en veiliger worden. Daardoor worden de fietsroutes evenwel niet echt veiliger”, vindt Pier Tielens van de Dendermondse afdeling van de Fietsersbond. “Iedereen kent de voordelen van het gebruik van de fiets: meer verkeersveiligheid, een betere luchtkwaliteit, een kleinere CO2-uitstoot en een gezonder lichaam. Maar het schoentje knelt bij de fietsinfrastructuur. Uit alle onderzoeken en bevragingen blijkt dat er in Dendermonde veel meer zou gefietst worden bij veiligere fietsroutes.”

“We verlangen bij voorrang naar de uitbouw van veilige schoolroutes. Dat zijn we aan onze Dendermondse schoolkinderen verplicht”

Op dat vlak is er volgens de belangenorganisatie een historische achterstand in te halen. “De stad lanceerde begin 2018 een schoolroutekaart met 16 knelpunten op de schoolroutes van fietsende kinderen. Drie jaar later werd geen enkel knelpunt op het terrein door de stad of de Vlaamse overheid aangepakt. Terwijl dat net de bedoeling was van deze kaart. Niet alleen in het centrum van Dendermonde, maar ook in de dorpskom van de verschillende deelgemeentes zouden ‘fietszones’ voor een veiligere fietsroute naar school zorgen. Een fietszone is een aaneenschakeling van fietsstraten. Hier is een auto welkom, maar moet achter de fiets rijden en is de snelheid beperkt tot 30 km/u. Een fietszone is een eenvoudige, goedkope en doeltreffende maatregel.”

Meer fietsgebruik krijg je vanzelf door te investeren in kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur volgens de Fietsersbond. “Door hieraan prioriteit te geven is een stad als Kortrijk erin geslaagd om het fietsverkeer te verdubbelen”, volgens Pier Tielens. “In Dendermonde zien we in de meerjarenbegroting echter zeer weinig budget hiervoor, zeker in vergelijking met de nieuwe ondergrondse autoparkings midden in het stadscentrum. We vragen daarom dat het verbeteren van de bestaande fietsinfrastructuur een topprioriteit wordt, niet alleen met woorden, maar met daden. Veilige fietsroutes zijn de basis, een beloningssysteem zoals dit een optie. We verlangen bij voorrang naar de uitbouw van veilige schoolroutes. Dat zijn we aan onze Dendermondse schoolkinderen verplicht.”