Minister verleent vergunning voor vijfde windmolen op industrieterrein Hoogveld

Algemeen Dendermonde

Nu staan er vier windturbines op het Hoogveld. In 2018 diende W-kracht een aanvraag in om er nog eentje bij te bouwen in de Wissenstraat. Hij zou komen op het terrein van Armamast. Maar de buurt en het stadsbestuur zagen dat niet zitten. Het lokale bestuur gaf een negatief advies, iets wat de provincie niet volgde. W-kracht kreeg een vergunning, de stad ging tegen die beslissing in beroep.

Uiteindelijk is het dan de bevoegde Vlaamse minister die de knoop moet doorhakken. En dat is ondertussen gebeurd. Minister Demir gaf W-kracht de toelating voor het optrekken van een nieuwe windmolen. Het stadsbestuur haalde aan dat er met de vier turbines die er staan al voldoende hinder is als het over geluid en slagschaduw gaat. Maar volgens de minister toonde W-kracht duidelijk aan dat het er alles zal aan doen om de hinder van de nieuwe molen tot een minimum te beperken.