‘s Heerenbosch breidt Wiestermeersch uit met 3,3 hectare

Algemeen Wieze

Natuurpunt ‘s Heerenbosch kon een stuk grond van 3,3 hectare verwerven in natuurreservaat Wiestermeersch in Wieze. Daar komt een nieuw bos.

Een deel van het weiland zal ook nog worden gebruikt door een boer. Wiestermeersch is gekenmerkt door natte weides en bossen en ligt tussen Wieze en Denderbelle. Het wordt uitgebreid met 3,3 hectare. Twee hectare van de grond ligt in natuurgebied, het andere stuk is waardevol agrarisch gebied. De helft van het terrein zal bebost worden door de natuurvereniging, een boer zal het andere deel gebruiken als hooiland, koeien zullen er ook kunnen grazen.

In Wiestermeersch staan vooral zomereiken en meidoorn. Ook het nieuwe bos zal daaruit bestaan. En ‘s Heerenbosch zal met de gemeente Lebbeke een samenwerking op poten zetten om er op termijn een herdenkings- en geboortebos van te maken.