WEEKEND | François De Bleser over 1200 jaar Baasrode

Baasrode Weekendbabbel

De gemeente Baasrode bestaat dit jaar 1200 jaar. Het moet een feestjaar worden met festiviteiten van Baasrode voor Baasrode, al is de vraag of corona ook hier niet een pak roet in het eten zal gooien. Mensen met een hart voor Baasrode en tal van Baasroodse verenigingen werkten toch samen aan een uitgebreid feestprogramma met festiviteiten tot 31 december 2021. “We willen Baasrode verenigen om samen iets te doen voor ons dorp. Om mensen samen te brengen. Iedereen moet de kans krijgen om mee te komen vieren en om meer te weten te komen over ons dorp. Daarom houden we de activiteiten zoveel mogelijk gratis”, zegt François De Bleser, voorzitter van de stuurgroep.

‘Baceroth’ wordt voor het eerst vermeld in een akte van keizer Lodewijk de Vrome op 22 juni 821. Dat was nog voordat Dendermonde en Aalst ergens vermeld werden. “Een weetje om trots op te zijn als Baasrodenaar”, vindt François De Bleser. “Dankzij haar gunstige ligging aan de Schelde groeide het gehucht al snel uit tot een bloeiend handelsknooppunt. In de 15de eeuw werd Baasrode pas écht een welvarend handelscentrum, gelijklopend met de snelle ontwikkeling van wereldstad Antwerpen. Er werd zelfs een rechtstreeks passagiersveer op Antwerpen ingesteld dat meermaals per dag werd bediend. Dit was in de 17de eeuw het belangrijkste langeafstandspassagiersveer van de Zuidelijke Nederlanden. Tegen 1540 was het zwaartepunt van de handel tussen wereldstad Antwerpen en het Land van Dendermonde, de Denderstreek en West-Brabant verschoven van Dendermonde naar Baasrode. De stad Dendermonde voelde zich economisch gekrenkt en diende met succes een klacht in bij Keizer Karel. Dendermonde kreeg privileges die de handel in een groot aantal goederen in Dendermonde centraliseerde en de Baasroodse stapel verbood.”

Handelspartners Antwerpen en Aalst waren misnoegd en spanden processen in tegen Dendermonde, tevergeefs. “In de tweede helft van de 16de eeuw kende Baasrode woelige tijden: een beeldenstorm in de kerk en branden tijdens de slag om Baasrode in 1579. Tijdens de slag om Baasrode wilden de Spanjaarden Willem van Oranje een kopje kleiner maken. Ze hadden immers gehoord dat hij op dat moment in Baasrode zou zijn. Na deze woelige tijden bleef in 1590 slechts 25 procent van de Baasroodse bevolking over. De eeuwen die daarop volgden, kende Baasrode opnieuw bloeiende periodes afgewisseld met donkere periodes. Maar één ding blijft vanaf dan centraal staan: scheepsbouw. Baasrode heeft een rijke geschiedenis als het gaat over scheepswerven.”

In 2019 alleen al werden in het Pajottenland meer dan vijftig activiteiten georganiseerd rond kunstschilder Pieter Bruegel de Oude (16de eeuw). Omdat er ontdekt werd dat er op één schilderij van de kunstschilder één kerkje uit het Pajottenland afgebeeld staat. “Bruegel de Oude tekende ook Baasrode, het volledige dorp, maar hier werd nog nooit één activiteit of bordje aan het schilderij gewijd. Tijd om daar verandering in te brengen”, volgens De Bleser. “De stuurgroep werkt samen met Baasroodse verenigingen en met de Erfgoedcel Land van Dendermonde. Ook stad Dendermonde steunt het project. Achter de schermen werken we aan een duurzaam project over de geschiedenis van Baasrode, dat toeristen ook nog na het feestjaar kunnen bezoeken. Er staan voordrachten en wandelingen gepland die in het teken staan van onze lokale geschiedenis. Een expositie, de uitgave van een boek en een totaalspektakel met Vlaamse kermis zijn slechts enkele activiteiten die het feestjaar zullen vullen. We hopen ook enkele nieuwigheden te lanceren die jaarlijks kunnen herhaald worden, ook na het feestjaar.”

Corona is niet welkom. Maar misschien wel aanwezig. “We voorzien voor zoveel mogelijk activiteiten alternatieven die coronaproof zijn. Alle laatste nieuwtjes daarover zijn te vinden op de
Facebookpagina. Maar we blijven vurig hopen dat er tegen de zomer van ons feestjaar toch wat meer kan”, zegt François De Bleser. “Ondertussen kan iedereen ook al proeven van ons bier dat de familie De Landtsheer speciaal brouwde voor het feestjaar. Het kreeg de naam Baceroth mee. De  familie schenkt er ons 5.000 liter van. En daar zijn we uiteraard heel blij mee. De winst gaat naar de verenigingen die iets organiseren voor en tijdens het feestjaar.”

De evenementen rond het jubileum staan opgelijst op de website die speciaal voor het feest werd gemaakt. Er is ook aandacht voor de geschiedenis en de verschillende straten in de Dendermondse deelgemeente. Mensen kunnen er zelfs hun eigen verhaal delen en de toeristische troeven vinden, zoals Vlassenbroek, Hof van Peene en het Scheepvaartmuseum. Op de Facebookpagina worden de laatste nieuwtjes gedeeld. Het hoogtepunt van de festiviteiten ligt in de zomermaanden.

 

Foto tekening Bruegel en zwart-wit beeld (c) Stuurgroep Baasrode 1200 jaar.