Cultuursubsidies provincie weg: gemeente springt in de bres

Cultuur Zele

Het gemeentebestuur van Zele gaat voor een totaal bedrag van 15.000 euro het verlies aan provinciale cultuursubsidies compenseren. Tot 2019 konden Oost-Vlaamse, en dus ook Zeelse, cultuurverenigingen nog genieten van deze subsidies. Die zijn inmiddels weggevallen omdat de provincies niet langer verantwoordelijk zijn voor cultuur.

“De gemeentelijke cultuurraad deed een rondvraag bij haar verenigingen”, zegt Guido Geerinck, voorzitter van de Zeelse cultuurraad. “Uit die rondvraag bleek dat onze Zeelse culturele verenigingen samen ongeveer 15.000 euro per jaar minder subsidie ontvangen door het wegvallen van de middelen van de provincie. We vroegen het college van burgemeester en schepenen dan ook om een oplossing te zoeken.”

Het lokale bestuur besliste in de bres te springen voor de koren, muziekmaatschappijen, toneelverenigingen en het museum in het Van Daelecentrum. “De bevoegdheid voor cultuur werd in 2017 overgedragen van de provincies naar de Vlaamse overheid”, zegt schepen van Cultuur Thomas Bauwens (CD&V). “Via het Gemeentefonds verdeelde de Vlaamse overheid een deel van het cultuurbudget over de Vlaamse gemeenten. Omdat onze gemeente een aantal kwalitatief heel sterke culturele verenigingen telt is dat maar een fractie zijn van het budget dat zij nu verliezen aan provinciale subsidies. De gemeente gaat bijgevolg een extra inspanning doen.”

“Het bedrag zal aan het jaarlijks subsidiebudget voor culturele verenigingen worden toegevoegd”

De hoogte van de provinciale subsidies hing vaak af van het niveau van de culturele vereniging. “Aan de subsidie ging vaak een wedstrijd vooraf waarbij de verenigingen zich in een bepaalde categorie konden aandienen. Afhankelijk van het resultaat van die wedstrijden was de vereniging voor een paar jaar zeker van een provinciale subsidie”, gaat Bauwens verder. “Als gemeente kunnen we het organiseren van dergelijke wedstrijden jammer genoeg niet opnemen. Maar omdat we het belangrijk vinden onze culturele verenigingen te blijven ondersteunen zodat ze het hoge niveau kunnen aanhouden, hebben we beslist – bij de laatste aanpassing van het meerjarenplan – om de 15.000 euro die jaarlijks verloren is gegaan, bij te passen. De bijdrage die we van de Vlaamse overheid via het Gemeentefonds kregen volstond helemaal niet om dat te gaan financieren. Het gaat dus vooral om een extra inspanning van de gemeente. Het bedrag zal aan het jaarlijks subsidiebudget voor culturele verenigingen worden toegevoegd.” Tot het einde van deze legislatuur zal de gemeente de 15.000 euro verdelen.