Belastingen blijven gelijk voor Berlarenaars

Algemeen Berlare

De opcentiemen en de aanvullende heffing op de personenbelasting blijven in Berlare even hoog als vorig jaar. Dat werd op de laatste gemeenteraad van 2020 beslist.

“De tarieven voor de personenbelasting blijven dezelfde als in 2020”, zegt burgemeester Katja Gabriëls (Open VLD). “De personenbelasting bedraagt al jaren 7 procent, de onroerende voorheffing blijft ook in 2021 behouden op 880 opcentiemen. We hebben geen bedrijfsbelasting, geen huisvuilbelasting en geen rioleringsbelasting. En we zitten nog steeds onder het Vlaamse gemiddelde.”

Bij CD&V stemden ze tegen. “De opcentiemen zijn vorig jaar gevoelig gestegen en nu zeggen dat ze gelijk blijven aan die 880, dat kunnen wij niet goedkeuren”, volgens Steven Baeyens (CD&V). “Vooral de manier waarop er bij die verhoging is gecommuniceerd, vinden we niet kunnen.”