Activeringsheffing op onbebouwde gronden stevig verhoogd

Algemeen Hamme

Het gemeentebestuur van Hamme wil inzetten op de activering van de nog onbebouwde gronden en leegstaande gebouwen op het grondgebied. “Eigenaars van braakliggende percelen en leegstaande gebouwen worden aangemoedigd om nieuw woonaanbod te creëren. Om inbreiding en verdichting in de kernen te stimuleren zal daarom onder andere de heffing op leegstaande gebouwen en braakliggende percelen worden opgetrokken”, volgens schepen Jan De Graef (N-VA).

“De beschikbare open ruimte staat steeds meer onder druk, in Hamme is er nog veel, laat ons die dan ook koesteren”, zegt Jan De Graef. “Al voor de corona konden veel mensen genieten in onze natuur. Een groene en sterke open ruimte is onmisbaar voor de leefomgeving en het klimaat. We kiezen er als meerderheid voor om er zoveel mogelijk van te behouden. We willen geen bouwstop maar wensen gebruik te maken van wat er nu al is. Er dient meer te gebeuren met minder ruimte. We nemen aan dat niemand tegen zuinig ruimtegebruik kan zijn. De herziening van deze activeringsheffing is een middel om daar toe te komen. We snijden deze legislatuur geen nieuwe woonuitbreidingsgebieden aan. We gaan actief op zoek naar inbreidingsgebieden. Met de leegstand valt het nogal mee, maar de vraag naar woningen is groot.”

“We snijden deze legislatuur geen nieuwe woonuitbreidingsgebieden aan. We gaan actief op zoek naar inbreidingsgebieden”

De activeringsheffing begint dit jaar aan 30 cent per vierkante meter grond, met een minimumaanslag van 150 euro. Daarna loopt ze exponentieel op. Wie tot 2025 zijn grond braak laat liggen kan 2,40 euro per vierkante meter betalen, met een minimum van 1.200 euro. Iets wat de oppositie geen goed idee vindt. “Het is een progressieve belasting op onbebouwde kavels en gronden die erop gericht is dat mensen die zo ’n grond hebben liggen alles zo snel mogelijk volbouwen”, zegt Agnes Onghena (Groen). “Er is de laatste jaren in Hamme al heel veel gebouwd vinden wij. Er worden ook nog heel wat projecten gepland, zodat er ruimschoots aan de woonnood wordt voldaan. Onbebouwde grond vinden we dus nog niet zo slecht.”

“Het is geen activeringsbeleid, maar een schaamteloze belastingverhoging”

Frans Van Gaeveren (Open VLD): “De meeste verkavelingen doen zich voor bij overlijden, met dit reglement gaat het bestuur een andere weg op en wordt misschien de beroepssector geviseerd. En dat is zeer gevaarlijk, want dat gaat leiden tot hogere prijzen van bouwgronden en kavels. In het verleden zijn die heffingen niet verzwaard, om de prijzen voor jonge gezinnen aanvaardbaar te houden. Het is geen activeringsbeleid, maar een schaamteloze belastingverhoging.”