“Vestinggordel, vooral stuk aan Mechelse Poort, verdient opwaardering”

Algemeen Dendermonde

De vestinggordel verder opwaarderen, het is iets wat ze oppositiepartij Open VLD graag willen zien gebeuren. “Omdat het een enorme troef is voor onze stad”, zegt Laurens Hofman.

“Het natuurpotentieel bleek volgens de bevraging rond het meerjarenplan onvoldoende ontwikkeld in onze stad”, volgens gemeenteraadslid Laurens Hofman (Open VLD). “Laat nu net de vestinggordel een enorme natuurwaarde hebben. Door die verder te ontwikkelen, de verspreide locaties met elkaar te verbinden en de eraan verbonden natuurtroeven te integreren, kan een hefboom gemaakt worden voor de stad. De huidige staat van de brugpijlers en de brug verbonden aan de Mechelse Poort is lamentabel. Het is een kwestie van tijd vooraleer deze historische restanten zullen instorten. Indien de beleidskeuze wordt gemaakt om deze te redden en te integreren in de omgeving dringt een restauratie zich op. We zouden het sterk betreuren indien er voor gekozen wordt deze erfgoedparel niet in ere te herstellen.

Bij Open VLD willen ze het hele Kalendijkgebied verbinden, door de aanleg van een Rondeweg. “Specifiek voor het ontbrekende deel tussen de Leopoldlaan en de Kalendijk. Navraag bij de juridische dienst leerde ons dat de gronden hiervoor al in eigendom zijn van het lokaal bestuur, waardoor snel geschakeld kan worden”, alsnog Laurens Hofman.

Burgemeester Piet Buyse heeft het over een heel duur dossier. “Voor de restauratie van één brugpijler werd in het verleden 111.000 euro gerekend en er zijn er tien”, zegt hij. ”We geven de vestinggordel sowieso een plek in het Toeristisch Infocentrum, zodat de mensen die Dendermonde bezoeken nu al de troeven van het gebied leren kennen. Voor de andere zaken is in deze legislatuur geen geld uitgetrokken, maar het gerestaureerd kruitmagazijn zal onkruidvrij gemaakt worden. In de plaats komt de voorziene beplanting.”