Snelheidsregime Diepmeerstraat verlaagd naar 50 km/u

Algemeen Buggenhout

In de Diepmeerstraat komt een snelheidsbeperking van 50 km/u. Dat keurde de gemeenteraad goed. De straat is één van de toegangswegen naar het centrum via de Provincialebaan.

Het gemeentebestuur voerde een nieuw verkeersreglement in voor de Diepmeerstraat. Daar mocht tot nu 70 kilometer per uur gereden worden. De snelheid wordt er ingeperkt tot maximum 50 km/u. “In de Kamerstraat was het al 50 km/u en die heeft hetzelfde profiel als de Diepmeerstraat”, volgens schepen van Mobiliteit Geert Hermans (CD&V). “In de omgeving hebben de omliggende straten ook al een snelheidsregime van 50 km/u, zoals de Provincialebaan en een deel van de Mandekensstraat.Het was dus logisch dat we de beperking ook in de Diepmeerstraat zouden invoeren.”