Foto’s van groter formaat toegelaten op begraafplaatsen

Algemeen Hamme

Het huishoudelijk reglement rond wat toegelaten is op de begraafplaatsen in Hamme werd aangepast. Zo mogen er grotere foto’s op urnezerken geplaatst worden dan voorheen.

Er werd vastgesteld dat er op sommige urnenzerken foto’s werden aangebracht die niet voldeden aan de modaliteiten zoals opgenomen in artikel 61 van het huishoudelijk reglement op de kerkhoven in Hamme. De betrokken families werden gecontacteerd, waarna de vraag werd gesteld om de foto toch te behouden. Aangezien de foto’s in kwestie stijlvol en niet-storend zijn, besliste het college van burgemeester en schepenen dat de betreffende foto’s mogen behouden blijven en dat het huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen diende te worden aangepast, in die zin dat algemeen foto’s van groter formaat worden toegelaten.

Artikel 61 en 62 van het huishoudelijk reglement werden aangepast. Door het schrappen van enkele alinea’s worden geen specifieke afmetingen meer bepaald voor de foto’s die op de urnenzerken worden aangebracht.