Laatste gronden voor uitbreiding sportsite Sint-Gillis aangekocht

Algemeen Sint-Gillis-Dendermonde

De laatste gronden nodig voor de uitbreiding van de sportsite in de Van Langenhovestraat werden verworven. De gemeenteraad keurde de aankoop goed.

“Als alles rond is worden de gronden overgedragen naar het Autonoom Gemeentebedrijf”, zegt schepen van Sport Nele Cleemput (CD&V). “Bij de bewoners waren er bezorgdheden omtrent de uitbreiding, we hebben hen ondertussen een stand van zaken gegeven. Er is ook een stuurgroep opgestart om een plan van aanpak op te maken. Het zal een werk van lange adem zijn maar bedoeling is er een groene sportsite van te maken.”

Iris Uyttersprot had nog bedenkingen voor Groen vanuit de oppositie: “Op de bewonersvergadering is gezegd dat er problemen zijn rond de hoogspanningsmasten en er moet nog bodemonderzoek gebeuren. Wij dachten dat er minstens al een ontwerp zou zijn voor de hele site, maar we tasten nog in het duister. We kijken uit naar wat de stuurgroep zal presenteren.” De aankoop van alle gronden kostte ongeveer een miljoen euro. Het gaat over bijna 5 hectare in totaal.