Voorlopig geen blokspots ingericht door gemeente

Algemeen Buggenhout

Er komen voorlopig geen plekken in de gebouwen van de gemeente waar studenten kunnen blokken. Het was gemeenteraadslid Jean-Pierre Willems (N-VA) die vroeg naar de inrichting ervan.

“De examens starten en er is door corona meer en meer vereenzaming van studenten”, zegt Willems. “Voor jongeren is sociaal contact even hard nodig als gezond eten stond in een krantenartikel, we doen het voorstel om een stille studieplek te organiseren, want we hebben er in het patrimonium van de gemeente de ruimtes voor.”

De meerderheid wenste er nog niet op in te gaan. “We willen zo’n plekken elke examenperiode inrichten, maar momenteel is beslist om alle gemeentelijke infrastructuur tot 31 december gesloten te houden”, geeft schepen van Jeugd Mieke Van Malderen (CD&V) aan. “De cijfers blijven stabiel, maar zijn nog niet goed, het zou in tegenstrijd zijn met onze beslissing om alles gesloten te houden. Misschien bieden we blokspots in januari aan, toch hebben we nog geen vragen van studenten gekregen die informeren naar een studieplek.”