Gemeente zet vertegenwoordiging in Spoor 2 stop

Algemeen Hamme

Het gemeentebestuur is door André Raemdonck en Christine Drieghe vertegenwoordigd in de algemene vergadering van vzw Spoor2. Maar die vertegenwoordiging wordt stopgezet.

Beiden dienden op 3 december 2020 hun ontslag in bij de voorzitter van het bestuursorgaan van de vzw. Reden daarvan is te zoeken in het feit dat al geruime tijd blijkt dat de inbreng van de lokale besturen zeer beperkt geworden is bij Spoor 2. “We hebben een paar keer een debat gevoerd in het verleden over Spoor 2”, zegt schepen van Tewerkstelling Tom Vermeire (SP.A). “Voor ons is het niet helder. In 2019 heeft Spoor 2 een statutenwijziging doorgevoerd, de openbare vertegenwoordiging werd zwaar teruggeschroefd, enkel nog in algemene vergadering was die er nog, niet meer in raad van bestuur. Nadien is het afstoten van het tewerkstellings- en opleidingscentrum gebeurd. Er zijn de laatste maanden verschillende vragen geweest over de financiën van het maatwerkbedrijf en daar kwam geen antwoord. Sinds 1994 was er een stevige verankering met het bestuur, maar die is volledig verwaterd. Het gevoel van echte inspraak is weg, maar dat wil niet zeggen dat we Spoor 2 een slechte toekomst toewensen. We denken vooral dat het weinig zin heeft om ons te engageren voor die organisatie, als bestuurders.”

“In 2019 heeft Spoor 2 een statutenwijziging doorgevoerd, de openbare vertegenwoordiging werd zwaar teruggeschroefd”

Het bestuur heeft het vermoeden dat Spoor 2 de weg van de privatisering inslaat. Ook de fusie met Pro Natura werd niet gesmaakt. Onafhankelijk gemeenteraadslid Christel Vanhoyweghen is voorzitter van de vzw en ziet het niet zo zwart-wit. “In de motivering om uit Spoor 2 te stappen staan een aantal zaken waar ik kippenvel van krijg”, zegt ze. “Dat Spoor 2 overgaat naar een privatisering is niet waar. Wat de fusie betreft met Pro Natura: vanuit Vlaanderen wordt gestimuleerd om met verschillende maatwerkbedrijven te gaan samenwerken, nu nog niet opgelegd, in de toekomst waarschijnlijk wel. We gaan over naar een personele unie, elk bedrijf blijft voor eigen rekening werken. Er is dus geen overname en geen overnamegeld betaald.”

Tom vermeire: