Cameraonderzoek en herstelbeurt voor verzakkingen riolering Broekstraat

Algemeen Overmere

De verzakkingen van de rioleringen in de Broekstraat zullen worden aangepakt. Er wordt een cameraonderzoek uitgevoerd en nadien worden de bewuste plakken hersteld waar nodig.

“Op basis van onze Riopactovereenkomst met De Watergroep en Aquafin heeft Aquafin deze opdracht uitgewerkt”, volgens Steven Vandersnickt (Open VLD), schepen van Openbare Werken. “De werken bestaan uit het herstel van de riolering en de asfaltering van de Broekstraat van het eerste deel, van de Kruisstraat tot het Wilgenpark. Deze werken waren niet voorzien in budget 2020, maar zijn wel hoogdringend. Daarom werd aan de gemeenteraad gevraagd deze opdracht voor het herstel van de riolering in de Broekstraat goed te keuren.”

100.000 euro bedraagt de raming voor de ingrepen. De werken werden op gemeenteraad goedgekeurd. Daar kwam ook een vraag over de huidige dekkingsgraad qua rioleringen op het Berlaarse grondgebied. “Uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij blijkt dat we een huidige rioleringsgraad van 95,96 procent en een zuiveringsgraad van 92,42 procent hebben”, verduidelijkt Vandersnickt. Wij werken naar een toekomstige riolerings- en zuiveringsgraad van 99 procent toe. De investeringprojecten Bontinckstraat – Loereveldstraat, Waterhoek – Quote, Oude Dreef – Schriekenstraat zullen daartoe bijdragen.”