Gezinsbelasting blijft op 40 euro

Algemeen Hamme

Op de gemeenteraad van Hamme werd een resem aan belastingen goedgekeurd, zoals dat elk jaar het geval is. De meeste bleven ongewijzigd. Al hadden ze bij oppositiepartij Vlaams Belang graag gehad dat de gezinsbelasting zou worden afgeschaft.

De gezinsbelasting bedraagt 40 euro per gezin per jaar. Tot 2019 waren enkel personen die recht hadden op het leefloon vrijgesteld van deze belasting. Gezinshoofden die recht hadden op een verhoogde tegemoetkoming kregen een vermindering van 20 euro. Vanaf 2020 zijn ook gezinshoofden die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming vrijgesteld van deze belasting.

Vanuit de oppositie kwamen er enkele opmerkingen. “We merken dat die belasting nog niet is afgeschaft en stellen daarom voor om ze afhankelijk te maken van inkomen en gezinssituatie. We vinden het spijtig dat de vermindering nog steeds moet aangevraagd worden terwijl die automatisch zou kunnen toegekend worden.” Mario Michils (Vlaams Belang): “De kosten voor het innen en het beperkt bedrag dat ze oplevert doen ons besluiten dat ze beter wordt afgeschaft.” De meerderheid keurde de belasting goed, Groen onthield zich.