Aanvullende belasting en opcentiemen blijven gelijk

Algemeen Hamme

De belastingen voor de inwoners van Hamme blijven voor 2021 gelijk aan die in 2020. Het percentage voor de aanvullende belasting blijft op 8 procent, de opcentiemen zijn 1.039.

De aanvullende belasting op de personenbelasting wordt berekend door een percentage toe te passen op de basispersonenbelasting. Alle inwoners van de gemeente die onderworpen zijn aan de personenbelasting zijn ook onderworpen aan deze gemeentebelasting. De gemeentebelasting wordt samen met de personenbelasting geïnd. Elke gemeente legt elk jaar het tarief van de gemeentebelasting voor haar grondgebied vast. Voor de gemeente Hamme blijft dit percentage 8 procent.

Een opcentiem op de onroerende voorheffing is een bijkomende belasting van één procent op de verschuldigde basisbelasting die geheven wordt door de Vlaamse Overheid op het kadastraal inkomen van onroerende goederen (gronden, gebouwen en sommige soorten van bedrijfsuitrusting). Jaarlijks ontvang je als belastingplichtige van de Vlaamse Belastingdienst een aanslagbiljet. Bedrag: 1.039 opcentiemen. Aan dit reglement wijzigt niets ten opzichte van vorig jaar.