Zeelse Jeugdraad peilt naar welzijn jongeren

Algemeen Zele

Hoe gaat het met de jongeren de dag van vandaag? Dat vroeg de Zeelse Jeugdraad zich af. Om goed op de jongeren hun situatie in te kunnen spelen hebben ze een grootschalig onderzoek opgestart.

“Om een goed beeld te krijgen van het mentale welzijn, alsook de situatie waarin de jongeren zich bevinden, verdeelden we een enquête. Daarin wordt gepeild naar de jongeren hun welzijn, hoe ze zich nu eigenlijk echt voelen in deze situatie. Maar ook wordt de thuissituatie onderzocht. Heeft elke jongere bijvoorbeeld een werkende computer om het afstandsonderwijs te volgen? Indien ze dit niet hebben, voorziet de school een alternatief voor hen? Iedereen jonger dan 30 jaar kan deze bevraging invullen, nog tot 31 december, daarna zullen de resultaten overhandigd worden aan schepen Pieter Herwege en burgemeester Hans Knop”, volgens Arne Baeyens van de Jeugdraad.

“Met de resultaten van deze enquête hopen we mogelijke problemen, moeilijke situaties en de noden van de jongeren in kaart te brengen”

“Met de resultaten van deze enquête hopen we mogelijke problemen, moeilijke situaties en de noden van de jongeren in kaart te brengen. Hiermee kunnen wij dan aan de slag om passende oplossingen, voorstellen en initiatieven op poten te zetten. Met deze resultaten kunnen bepaalde organisaties en de gemeente nog beter inspelen op de noden van de Zeelse jeugd”, zegt Stef Van den Brande, lid van het dagelijks bestuur. “Wil je de enquête zelf invullen? Dit kan door te surfen naar de facebookpagina ven de Zeels Jeugdraad of door de QR-code in te scannen op een van onze posters.”

 

Foto (c) Jeugdraad Zele.