Voorontwerp verbreding Berkestraat goedgekeurd

Algemeen Oudegem

De Berkestraat in Oudegem krijgt een afslagstrook op de N406 en ze wordt verbreed. Als compensatie voor het sluiten van de spoorwegovergang in de Hofstraat. Autoverkeer kan langs de Berkestraat doorgang vinden.

Aan de overweg in de Hofstraat werd ondertussen al een fietserstunnel aangelegd, maar voor hij wordt afgesloten zijn er ook nog werken aan de Berkestraat nodig. Want het verkeer dat richting Schoonaarde moet zal langs daar worden afgewikkeld. “Het sluiten van de spooroverweg houdt de verwezenlijking in van een fietssnelweg langs spoorlijn 53 tussen de Gasthuisstraat en het station van Schoonaarde, in combinatie met de vervanging van de overwegen in de zijstraat Eegene, de Paalstraat en de Hofstraat”, zegt schepen van Openbare Werken Leen Dierick (CD&V). “Infrabel koppelt zijn inbreng voor de fietstunnel aan de vervanging van de overweg in de Hofstraat door een alternatief. Er werd gekozen om de Berkestraat te verbreden en gedeeltelijk te verleggen.”

Het voorontwerp werd ondertussen opgemaakt en voorgelegd aan de gemeenteraad. “Het kruispunt van Oudegemse baan met de verlegde Berkestraat is ontworpen in overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer en met De Lijn. Er is geopteerd om te werken met een afslagstrook”, maakt de schepen duidelijk. “De aansluiting op de N406 zal gebeuren over twee braakliggende percelen. Deze percelen kunnen na grondverwerving nog steeds bebouwd worden met een halfopen bebouwing.” Schepen van Mobiliteit Marius Meremans (N-VA) wil dat alles eerst goed getest wordt. “Waarschijnlijk met een proefopstelling om ervoor te zorgen dat we een veilige verkeerssituatie krijgen”, zegt hij.

SP.A stelde voor om van de Berkestraat na de heraanleg meteen een fietsstraat te maken. “De fietsers gaan er gewoon op de rijweg moeten rijden, daarom vragen we om er een fietsstraat van te maken waar wagens fietsers dus niet mogen voorbijsteken en een tonnageverbod van 3,5 ton te overwegen. De weg zal tenslotte maar 5 meter breed zijn”, gaf Tom Bogman (SP.A) aan. De schepenen beloofden de suggestie te zullen meenemen.