Armoedebestrijdingsplan steunt op drie assen: meten is weten, zorgen voor elkaar en kansen creëren

Hamme Politiek

Op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn werd het armoedebestrijdingsplan voorgesteld. Het steunt op drie fundamenten: meten is weten, zorgen voor elkaar en kansen creëren.

“We willen ons sociaal beleid verder uitbouwen, door het gebruik van eigen middelen, maar ook door steun van de overheden”, schetst schepen Ann Verschelden (CD&V). “Armoede is echter niet alleen het tekort aan geld, of materiële zaken, maar ook eenzaamheid, angst en gevoel van falen. Het plan is een dynamisch instrument, dat kan bijgestuurd worden waar nodig. Er zijn drie beleidsassen in verwerkt. De eerste is meten is weten, we baseren het beleid op armoede-indicatoren. Zorgen voor elkaar als tweede, we zorgen voor financiële en materiële ondersteuning. De derde as is kansen creeren. Dat willen we doen samen met partners in welzijnswerk. Er zijn ook enkele dingen die al zijn doorgevoerd, zoals het afschaffen van de gezinsbelasting voor gezinnen met heel lage inkomens. We zullen ook middelen inzetten om een maatschappelijk werker aan te werven die specifiek jongeren zal begeleiden.”

“Het plan is een dynamisch instrument, dat kan bijgestuurd worden waar nodig”

Vanuit Groen kwamen er toch enkele opmerkingen op de totstandkoming van het plan. “Er is geen sociale raad meer, de kans om na te denken over hoe armoede kan bestreden worden is dus weggevallen”, vindt Agnes Onghena. “Meer mensen weten nochtans meer dan één. Er zitten goede elementen in het plan, maar het is een gemiste kans dat er niet rond de tafel werd gezeten op voorhand, met de leden van het bijzonder comité, met andere welzijnspartners en met de medewerkers van de gemeente. We lezen ook niets over samenwerking met bijvoorbeeld het CAW, CLB of JAC.”

Schepen Ann Verschelden haalde aan dat het plan dynamisch is. “Dus wat het sociaal forum betreft: corona heeft roet in het eten gegooid, verschillende actoren zullen nog de kans krijgen om hun aanbod te verduidelijken, maar dat is moeilijk in een Teamsvergadering“, zegt ze. Oppositieraadslid Frank Van Erum (Open VLD) heeft zijn idee over het plan. “Er staan een aantal zaken in waar we niet mee akkoord gaan, het is een versnipperd gegeven. Het komt erop neer, waardoor er heel wat mankracht nodig is om te verwezenlijken. Bovendien zijn er heel veel structuren en vzw’s bij betrokken.”