Brielstraat krijgt totale make over

Algemeen Berlare

Nog deze legislatuur krijgt de Brielstraat aan het Donkmeer een make over. Het gemeentebestuur trekt daar 1 miljoen euro voor uit. De straat wordt een promenade langs het water.

“Het gaat om de volledige Brielstraat van aan de Donklaan (Elvira) tot de inkom Nieuwdonk (dus ook het gedeelte niet voor auto’s), inclusief site Donkere Wolk, de picknickweide en de toegang tot de Eendenkooi langs de Brieldijk”, zegt schepen van Openbare Werken Steven Vandersnickt (Open VLD). “De aanzet van deze herinrichting is gegeven in de plannen Masterplan Donkfront en Onthaalplan Kalkense Meersen Donkmeer.”

“Ondertussen is de Brielstraat een woonerf geworden waardoor de snelheid beperkt wordt”

Ondertussen zijn al enkele acties uit het Masterplan verwezenlijkt. “Zo is ondertussen de Brielstraat een woonerf geworden waardoor de snelheid beperkt wordt, de fietser en de voetganger meer ruimte krijgen, de auto eerder te gast is en parkeren langs de straat niet meer kan”, gaat de schepen verder. “Daarnaast is ondertussen de Brielstraat ook geknipt ter hoogte van de Donkere wolk waardoor er geen doorgaand verkeer meer is. Deze maatregelen hebben de Brielstraat nu al aantrekkelijker gemaakt maar de infrastructuur is gedateerd en nog niet op dit woonerf afgestemd.”

En daarom komen er bijkomende werken. “De oevers van het Donkmeer langs de Brielstraat en de Donklaan zijn de fysieke link tussen het landschap en de horeca, staat in ons meerjarenplan”, volgens Steven Vandersnickt. “In feite is deze plaats verantwoordelijk voor een groot deel van de toeristische aantrekkingskracht van het gebied. De identiteit van het Donkmeer hangt samen met het zicht vanaf deze twee straten. Het doel is de dynamiek van het Donkfront te herstellen door het gedateerde uitzicht aan te passen tot een kwalitatieve uitstraling met de eigenheid van de Donk.”

“Het is de ambitie om van de Brielstraat een echte promenade aan het water te maken met ruimte voor fietsers en wandelaars, waar de auto eerder te gast is”

Met deze herinrichting wordt de Brielstraat een  bestemmingsstraat, een groene oever aan het Donkmeer. “Het is de ambitie om van de Brielstraat een echte promenade aan het water te maken met ruimte voor fietsers en wandelaars, waar de auto eerder te gast is. De oever wordt naar het water flauwer gemaakt en op sommige plaatsen worden boomgroepen ingeplant. Er wordt een brede oeverzone met bloeiende waterplanten in het water gemaakt. Deze oeverzone zorgt voor een aantrekkelijk beeld, maar ook voor ondieptes die ecologisch interessant zijn. Een wandelpad verbindt diverse plekken aan het water. Deze plekken zijn vlonders in het water waar bezoekers even rustig aan het Donkmeer kunnen verpozen.”

Verder in de Brielstraat wordt ook de rol van de Kempenbeek versterkt. De Kempenbeek wordt als het ware opengetrokken en er komen verschillende brugjes erover. “De Donkere Wolk wordt ingericht als landschappelijke zone. Een extra zone die we direct laten meenemen is het Brugsken aan de Eendenkooi, omdat dit ook een klein stukje gemeentelijk domein is. Brielstraat en Brugsken zijn 2 belangrijke onthaalpunten voor de toeristen. Met de herinrichting van de Brielstraat realiseren we één van de grootste gemeenlijke investeringen rond de Donk vanuit de gemeente.” Het gaat om 1 miljoen euro, tegen het einde van deze legislatuur moet de nieuwe Brielstraat klaar zijn.