Belasting onroerende voorheffing en gemeentelijke heffing goedgekeurd

Algemeen Wichelen

Op de gemeenteraad werden de belasting op de onroerende voorheffing en de algemene gemeentelijke heffing goedgekeurd. Ze zijn ten opzichte van vorig jaar niet gestegen.

“De belasting op de onroerende voorheffing bedraagt 881,61 opcentiemen”, verduidelijkt burgemeester Kenneth Taylor (SAMEN). “Ze is gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar. Twee jaar geleden is er een wijziging doorgevoerd omdat Vlaanderen dat vroeg, omdat zij ook een stuk zelf innen en dat zo terug komt naar de gemeenten. Ook de algemene gemeentelijke heffing, ooit ontstaan als de huisvuilbelasting is goedgekeurd. Ze komt op 75 euro per jaar per gezin, maar wel met de correctie voor gezinnen die het moeilijker hebben. De gegevens van die mensen halen we via de kruispuntdatabank van de sociale zekerheid. Zij betalen 55 euro.”

De aanvullende belasting op de personenbelasting blijft eveneens gelijk. “Net zoals de voorgaande 15 jaar blijft het percentage op 7,5”, besluit de burgemeester.